terug naar index
Braem, Gustaaf Leopold

(Gent, 1839 - Gent, 1872)

Winkelbediende in de broodbakkerij van zijn vader, toneelschrijver, vertaler.
Hij werd geboren in de Korte Dagsteeg. Behave enkele vertalingen van Franse toneelstukken, schreef hij het originele blijspel De broek van mijnheer (1860) dat weinig of niets bijdroeg tot het artistieke niveau van de toneelliteratuur uit die tijd.

[Daniël van Ryssel]

Over G. Braem:

•  J[ohannes] G. Frederiks en F[rans] J. van den Branden: Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (1892). Deze bron vermeldt als auteursnaam Gustaaf Braens
• Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman: Het Vlaamsch tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw (1927)