terug naar index
De Brune, Lodewijk

(15de eeuw)

Dichter die door Marcus van Vaernewijck in Historie van Belgis is opgenomen in zijn “naemlijst der Gentenaeren (...) die eenen onsterffelyken naem verworven hebben” en waarover hij schreef: “... eenen beroemden vlaemschen digter (...) die rond het jaer 1483 bloeydde en eene grootte menigte graf-, hekel- en andere losse dichten heeft geschreven”.
Titels van De Brunes werken werden niet gevonden.

[Frans Heymans]

Over L. de Brune: