terug naar index
Peeters, Karel Constant

(Wuustwezel, 29.12.1903 - Antwerpen, 16.12.1975) 

Grondlegger van de wetenschappelijke beoefening van de volkskunde in Nederlandstalig België.
Aan de Gentse universiteit – de enige waar toen ook Volkskunde werd gedoceerd (door Paul de Keyser) kreeg hij een opleiding Sociale Psychologie, Pedagogiek en Kunstgeschiedenis. In 1938 promoveerde hij tot doctor in de Opvoedkundige Wetenschappen met het proefschrift De psychologische aspecten en de paedagogische beteekenis van de folklore.
Hij was kortstondig journalist bij de Antwerpse De Morgenpost. Naast zijn ambtenarenloopbaan in de stad Antwerpen (o.m. conservator van het Oudheidkundig Museum en stadsarchivaris) doceerde hij Volkskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarnaast stichtte hij het Instituut voor Volkskunde (1968) dat in 1980 werd omgedoopt tot K.C.Peeters-Instituut voor Volkskunde. 

Hij wijdde zich voornamelijk aan de studie van de volkskunde en publiceerde er een aanzienlijk aantal boeken, bijdragen in tijdschriften en huldeboeken over. Tevens realiseerde hij de Nederlandse volkskundige bibliografie : systematisch registers op tijdschriften, reekswerken en gelegenheidsuitgaven (1964-1998), ook te raadplegen op het  internet, zie http://www.archive.org ).

K.C. Peeters en Gent 

In zijn Vlaams Sagenboek (1980) schreef hij over twee Gentse sagen: De Karnemelkbrug en de Halsbrekersbrug. Beide bruggen zijn nu verdwenen; ze bevonden zich respectievelijk aan de Steendam over de Ottogracht en langs het Meerhem, over de rivier de Moere.
In zijn Eigen aard, overzicht van het Vlaamse volksleven (1915) komt Gent met zijn plaatselijke gewoonten en gebruiken op een 15-tal plaatsen ter sprake.
Aan de volksuitgaven van de Gentse gebroeders Jacques-François en Pierre-Antoine Kimpe (1799-1815) en in het bijzonder aan het zeldzame boekje Vermaekelyken Klugt-vertelder  wijdde hij een bijdrage in Volkskunde : driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven, jrg. 67 (1966), nr. 3-4.   

[Marianne Devogele]

Over K.C. Peeters: