terug naar index
Stappaert, Jan

(Gent, 15.11.1833 - Gent, 1915) 

Stappaert was een van de vele handwerklieden (in zijn geval behanger), die zich in de 19de eeuw in hun vrije tijd aan (toneel)literatuur waagden.
Hij werd geboren aan de Grote Huidevettershoek. Later woonde hij nog aan de Heirnislaan, in  de Toekomststraat, de Eendrachtstraat en de Karperstraat.
Hij schreef heel wat blijspelen, al dan niet met zang, zo De eerste dag van ’t jaar (1860), De bevallige strijkster (1877) en Willem de schoenlapper, of De gewaande vorst (1881).
Waterloo (1866) was een van zijn gewone toneelstukken en Pius de laureaat (1881) een boertige alleenspraak.
Alhoewel hij deelnam aan de toen t’allenkant gehouden, zeer populaire “prijskaarten” of wedstrijden, vonden we hem nergens vermeld als hoofdlaureaat. Zijn bijdrage tot de Vlaamse toneelliteratuur was dan ook erg bescheiden.  

[Daniël Van Ryssel]

Over J. Stappaert: