(…) aan de ingangspoort van de courantdrukkerij was er eene herrie. Plots vloog, achter ons, de deur der redactiezaal open (…). De Duitschers zijn daar!… Ze zijn op ’t stadhuis!

Jozef de Graeve (1919)

Terug naar index

De Faun

Critisch bulletin, letteren, kunst, geestesleven (1945-1946)

Tijdschrift, gesticht door Piet Tanner (= Paul Rogghé), Emiel Parez, Paul van Keymeulen, Pliet van Lishout e.a. De eerste jaargang (januari 1945 - januari 1946) werd uitgegeven in Sint-Amandsberg, Gent, bij drukkerij Van Doosselaere; vanaf februari 1946 (tot augustus 1946) werd het uitgegeven te Antwerpen en te Amsterdam.
Het tijdschrift bracht poëzie, proza en vooral kritische bijdragen. Aan de eerste jaargang werkten o.m. mee: Geo Verbruggen, Ben Cami, Paul van Keymeulen, Sidy de Keyser, Hubert Lampo, Pliet van Lishout, Emiel Parez en Prosper de Smet voor de poëzie, Piet van Aken, Paul van Keymeulen en Hubert Lampo voor het proza.

[Frans Heymans]

Over De Faun:

  • Rob Roemans en Hilda van Assche: Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I: Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958, afl. 7: De tijdschriften opgericht tussen 1945 en 1947 (1963), p. 3-31. Volledige index op De Faun