That afternoon I thought [Ghent] looked magical, it was quite different. You know how it is when you see things suddenly in a different light, in a new light (...)

Sebastian Faulks (1992)

Terug naar index

De Poëziespiegel

(1945-1946)

Jaarboek dat elke jaargang van het tijdschrift De Spiegel (zie aldaar) afsloot. Zoals het tijdschrift zelf, verscheen ook De Poëziespiegel slechts tweemaal. Het was een bloemlezing uit het poëzieaanbod dat het voorbije jaar gepubliceerd was in de Vlaamse tijdschriften. Deze twee bloemlezingen bevestigen “over de oorlogsjaren heen het voortbestaan van de dichtkunst in Vlaanderen”, aldus Johan van Mechelen.

[Frans Heymans]

Over De Poëziespiegel: ** **

  • Johan van Mechelen: Paul de Ryck, in: Oost-Vlaamse literaire monografieën, dl. 1 (1977), p. 89