Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

Terug naar index

De Schijnwerper

Spiegel van het Gentsche kunstleven (1944-1945)

Weekblad, gewijd aan de culturele actualiteit in Gent, vooral op het gebied van toneel, muziek, film, letterkunde en tentoonstellingen. Het tijdschrift verscheen van vrijdag 3 november 1944 (jrg. 1, afl. 1) tot en met vrijdag 28 december 1945 (jrg. 2, afl. 9). Als hoofdopstelser (nadien “Beheer en redactie” en dan “Beheer”) werd mevr. Van den Berghe vermeld; als redactieadres nu eens “Zwijnaardsesteenweg, 2 te Gent”, dan weer “Sasschevaart 8”.
De Schijnwerper was geen louter literair tijdschrift; het culturele gebeuren in de stad, inclusief literaire evenementen, werd op de voet gevolgd, d.w.z. aangekondigd en nadien vaak becommentarieerd. Ook het verschijnen van nieuwe Gentse literaire tijdschriften (bv. Arsenaal, Nu, De Faun, De Gentsche bladen) werd meegedeeld en meestal werden pas verschenen afleveringen besproken.
Uitvoeriger aandacht kregen de negen “Literaire avonden” van de K.N.S. (zie daarvoor “Evenementen”). Ze werden telkens aangekondigd en meestal verscheen nadien een verslag over elke “avond”.
Vanaf 27.07.1945 werd een rubriek “Galerij der Gentsche letterkundigen”opgenomen met auteursportretten over Achilles Mussche, Paul de Rijck, Richard Minne, Raymond Herreman, Johan Daisne, Joris Eeckhout, André Duflour en de Franstalige Victor van der Eecken. Ook buiten deze rubriek werden wel eens auteurs uitvoeriger besproken, al dan niet aansluitend bij de genoemde “Literaire avonden” zo o.m. Lode Zielens, August Vermeylen (in memoriam), Karel van de Woestijne, Karel Jonckheere, Paul Rogghé, Remco Campert, Albert van Hoogenbemt en Basiel de Craene.
Aan enkele literaire thema’s werd een speciale bijdrage gewijd, bv. Russische poëzie, Russische novellen evenals de rederijkers in Vlaanderen (dit laatste was een vervolgreeks vanaf 25.05.45).

[Frans Heymans]