En is het niet aan het oude ras van trotse burgers, aan de verbeten, bijna religieuze arbeidslust (...), dat de stad die morele, intellectuele en fysieke kracht dankt.

Giuseppe Ungaretti (1933)

Terug naar index

De Vlaamsche volksbibliotheek (1930)

(ca. 1930)

In de jaren 1930 verschenen reeks verhaaltjes voor volwassenen, uitgegeven door De Leie-stroom, gebroeders Welles, Goedingen 20 te Afsnee. De afleveringen (32 bladzijden elk) verschenen wekelijks. Voor zover kon worden nagegaan werden ze alle geschreven door Pierre van de Moortel (zie aldaar).

[Frans Heymans]