Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

Dietsche Warande en Belfort

(1900-)

Tijdschrift dat ontstond uit de samensmelting van Dietsche Warande en Het Belfort en waarvan de drie eerste jaargangen werden uitgegeven door de Gentse drukker-uitgever Alfons Siffer.

[Frans Heymans]

Interne links

[Tijdschriften] Het Belfort