Mijn gezant vermoordden ze, mijn kasteel verbrandden ze / (...) God sta bij de heer die 't als lot beschoren kreeg / te tuchtigen zulk een bende.

Frans Gunnar Bengtsson (1950)

Terug naar index

Les Débats : gazette indépendante au service de l’idée, des lettres et des arts

(1930-1935)

Franstalig weekblad, uitgebracht door de uitgeversmaatschappij Editions Les Débats, waarvan de redactie en de directie gevestigd waren ten huize José Vial, in de “Rue des noces” (Bruiloftstraat) in Gentbrugge.
Het blad publiceerde vooral samenvattingen van de Franstalige debatavonden die van 1930 tot 1935 in Gent georganiseerd werden (zie Les Débats in de rubriek Evenementen). De Gentse kunstenaar Victor Stuyvaert zorgde voor potloodportretten van de voorgestelde sprekers en van de interveniënten.
Een ander aandachtspunt was de film. Wekelijks werd een gehele bladzijde gewijd aan een film die in één van de Gentse bioscoopzalen werd vertoond, met een samenvatting en kritiek, dat alles aangevuld met publiciteit voor o.a. “Ciné Palace”, “Select”,“Capitole” of “Majestic”.
Voorts werd aandacht besteed aan theater, radio en sport. De theaterrubriek was ondertekend met “Lulu”, een der vele pseudoniemen van Raymond de Kremer, alias Jean Ray of John Flanders die in het weekblad ook nog verscheidene rechtszaken kort becommentarieerde.
Tenslotte werd zonodig gemengd Gents nieuws als bladvulling opgenomen.

[Philippe Proost]