Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

Pan (1926-1927)

literair maandblad

Dit tijdschrift werd in twee reeksen uitgegeven, de eerste met zes afleveringen, van juni 1926 tot november 1926; de tweede met vier afleveringen, van juli 1927 tot oktober 1927. Inspirators voor de eerste reeks waren René Ide en Maurits de Doncker, voor de tweede reeks kwam daar Jan Schepens bij. Het tijdschrift werd gedrukt bij De Vereenigde Invalieden, Leeuwestraat 41 te Gent. Het publiceerde poëzie, proza en kritische bijdragen. Naast de redactieleden brachten ook o.m. Mathieu Rutten, René Bergen, en Jef Delarueelle bijdragen aan. Jan Frans Cantré leverde talrijke illustraties (lino en houtsneden).

[de redactie]

Over Pan (1926-1927):

  • Rob Roemans: Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur, 1893-1930. Eerste deel: De Vlaamsche tijdschriften, negende aflevering (1932), p. 801-805. Volledige index op Pan (1926-1927)