een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

Terug naar index

Prisma : tweemaandelijks kultureel tijdschrift der Vlaamsche jongeren (1935-1936)

(1935-1936)

Tijdschrift, opgericht in de kring van de (liberale) studenten van de Gentse Alma Mater. Volgens het voorwoord in de allereerste aflevering was de bedoeling ervan, het na eeuwen van verval opnieuw op gang gekomen culturele leven in Vlaanderen gestalte te laten geven door een “nieuw geslacht” van aantredende jongeren. Dit moest gebeuren, “afgezien van elke politieke of wijsgeerige strekking” en “met een open oog op de stroomingen der grote beschavingen van buiten”.

In 1936 was de ondertitel: maandschrift voor Vlaamsche jongeren.
De redactie van het tijdschrift bestond uit o.m. Frans de Hondt (die tevens secretaris was), Maurits de Doncker, Herman de Cadt (enkel 1935) en Paul de Rijck. Het redactieadres: aanvankelijk Bouwmeesterstraat in Sint-Amandsberg en later De Pintelaan in Gent. Van de medewerkers vermelden we, naast de redactieleden, Eugenie Boeye, Johan Daisne, Marcel Matthijs, Robert Mussche, Bert Ranke, Jan Schepens en Hubert de Voghelaere.

Alhoewel het tijdschrift een boodschap van algemeen-culturele vernieuwing wilde uitdragen, ging de aandacht toch vooral naar literatuur en kunst. Literair bevatte het poëzie, proza en kritische bijdragen.

Na twee jaargangen (met samen 11 afleveringen) ging het tijdschrift ter ziele.

[Frans Heymans]

Over Prisma:

  • Rob Roemans en Hilda van Assche: Bibliographie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I : Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958, afl. 5: De tijdschriften opgericht voor 1940 (1962), p. 119-135. Volledige index op Prisma