That afternoon I thought [Ghent] looked magical, it was quite different. You know how it is when you see things suddenly in a different light, in a new light (...)

Sebastian Faulks (1992)

LEXICON

Hier kan u zoeken naar informatie over een auteur, een anoniem werk, een literair tijdschrift, vereniging of evenement. De informatie omvat meestal een situering in de tijd, beknopte informatie over leven en werk van een persoon of evolutie van het onderwerp. Vooral specifieke aspecten in verband met Gent worden belicht. Waar heeft een auteur gewoond? Wat en hoe heeft hij over Gent geschreven (locaties, gebeurtenissen, sociale onderwerpen.)?

Kies in het Hoofdmenu links het gewenste onderdeel: Auteurs, Anoniemen, Verenigingen, Tijdschriften of Evenementen. Klik vervolgens op een letter van het alfabet of op een item in de lijst. De aanklikbare items worden voorafgegaan door een blokje. De andere items worden later ingevuld.
Onderaan in de bibliografie staan verdere leestips. Bovenaan kan doorgeklikt worden op de bijbehorende illustraties.

© De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing van alle teksten, foto’s, tekeningen of andere auteursrechterlijk beschermde werken op de Lexiconpagina's is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de auteursrechthebbende.
Bij het regelen van de auteursrechten voor deze website is met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Mochten er niettemin onvolkomenheden geconstateerd worden, dan zal Literair Gent daarvan graag op de hoogte worden gesteld.

Zonder afbreuk te doen aan de hierboven genoemde rechten is in de praktijk de toelating tot overname te vragen aan Literair Gent (gent.literair@gmail.com) die daarvoor zonodig de auteur van de bijdrage op de site van Literair Gent contacteert. Overname uit Literair Gent is bovendien enkel toegestaan met vermelding van de naam van de auteur en de bron ("uit: www.literairgent.be ")