Mijn gezant vermoordden ze, mijn kasteel verbrandden ze / (...) God sta bij de heer die 't als lot beschoren kreeg / te tuchtigen zulk een bende.

Frans Gunnar Bengtsson (1950)

Terug naar index

BEVERS, BERT

(Bergen op Zoom, 17.11.1954 - )

Dichter, beeldend kunstenaar en vertaler, woont en werkt in Antwerpen. Bevers was medeoprichter van uitgeverij WEL en uitgever van het poëzietijdschrift De houten gong. Hij stelde ook poëziebloemlezingen samen (zoals de themabundel Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten), poëtische geluidsdocumentaires en virtuele tentoonstellingen. Tevens is hij medewerker van de Gentse Poëziekrant en redigeert hij met François Vermeulen De Oostakkerse cahiers bij de Antwerpse uitgeverij Ampersand & Tilde. In zijn intimistische miniaturen van het dagelijks leven toont hij zich een aandachtige observator. Zijn poëzie werd opgenomen in bloemlezingen (Antwerpen: de stad in gedichten) en tijdschriften als De brakke hond, Dietsche warande & Belfort, Gierik- NVT, Hollands maandblad, Revolver en Vlaanderen. In 1997 verscheen Afglans: gedichten 1972-1997, een keuze uit 25 jaar poëzie. Recenter publiceerde hij In de buurt van de wereld (2002), Reservoir (2004) en Uit de herinneringen van een souffleur (2006). Het mini-albumpje Hortus conclusus bevat haiku-gedichten..

Bert Bevers en Gent

De poëziecyclus Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld gaat over Het Liber Floridus (ca.1120), de oudst bekende encyclopedie ter wereld, waarvan het originele handschrift in de Gentse universiteitsbibliotheek wordt bewaard. De bundel in 29 zangen werd online gepubliceerd. In de bundel Onaangepaste tijden (2006, met intrigerende tekeningen van Ron Scherpenisse), liet hij zich inspireren door de vermaarde Gentse begraafplaats Campo Santo.

[Jean-Paul den Haerynck]

Over Bert Bevers: