Geen vreemde lof zal ooit mijn trouwe lier ontspringen, / Ik zal der Belgen eer, den lof van Gent bezingen,/ En hulde aen helden, aen mijn’ medeburgers biên.

Justus Ryckius (1614, vert. Philip Blommaert 1855)

Terug naar index

CNEUT, CARLL

(Roeselare, 08.01.1969 - )

Illustrator van kinderboeken. Hij schreef ook zelf het scenario van één boek, met name Het ongelooflijke liefdesverhaal van de heer Morf (2002). Hij gebruikte daarin opvallend veel herhalingen wat een bepaald ritme gaf aan het geheel. Verder speelde hij met klanken, alliteraties, het uitvergroten van dierengeluiden en het verlengen van letters.

Sedert zijn debuut als illustrator van kinderboeken (1985) verzorgde Carll Cneut werken van o.m. Geert de Kockere, Brigitte Minne, Ed Franck, Edward van de Vendel en Peter Verhelst. Hij schildert een wereld waarin surreële en reële elementen samenkomen, met uitgekiende composities, een bestudeerd kleurenpalet en karikaturale figuren die een sprookjesachtige uitstraling geven.
In ons land is hij één van de bekendste en meest gevraagde illustrators, maar ook in het buitenland (de Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië...) geniet hij grote waardering.
Voor zijn illustratief werk kreeg Cneut in 2000 en 2004 de Vlaamse Boekenpauw; in 2001 werd hem een Special Mention toegekend op de internationale boekenbeurs in Bologna; in 2003 en 2005 ontving hij een Gouden Plaque in Bratislavia en een Zilveren Penseel (in Nederland).

Het prentenboek Het geheim van de keel van de nachtegaal, met illustraties van Carll Cneut en tekst van Peter Verhelst, behaalde in 2009 zomaar eventjes drie prijzen: de Boekenpluim, de Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs en de Wouterse Pieterse Prijs voor het beste Nederlandstalige jeugd- of kinderboek.

Eén van de hoogtepunten voor de waardering van Carll Cneut was de toekenning van de prestigieuze Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren 2014, vooral dankzij de publicatie in hetzelfde jaar van De gouden kooi, of het waargebeurde verhaal van de bloedprinses van de Frans-Italiaanse kinderboekenschrijfster Anna Castagnoli, in een vertaling van Saskia de Coster en met illustraties van Cneut. Zie voor een overzicht van zijn talloze bekroningen in de bibliografie.

Carll Cneut en Gent

Na zijn middelbaar onderwijs kwam hij in 1987 naar Gent om er grafische vormgeving te studeren aan het Sint-Lucasinstituut. Momenteel doceert hij het vak Illustratie aan de Hogeschool Gent, campus Bijloke. Hij bleef in Gent wonen: aanvankelijk in de Gebroeders Vandeveldestraat, nadien aan de Coupure en momenteel aan het Casinoplein.

In samenwerking met jeugdauteur Do van Ranst, leverde Carll Cneut ook een belangrijke bijdrage voor het rijkgevulde culturele programma Maurice Maeterlinck 100 in 2012 (Gentse Nobelprijswinnaar Literatuur in 1911) met de publicatie en hervertelling voor de jeugd van Maeterlincks beroemde gelukssprookje De blauwe vogel.

Ten slotte stal Cneut vele harten van kinderen en volwassenen met de bijzondere tentoonstelling Carll Cneut. In my head in de Sint-Pietersabdij (van 2 december 2014 tot 10 mei 2015), samen met verhalenverteller Wouter Deprez.

[Riet Wille & Joël Neyt]

Over Carll Cneut: