Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

De Hoorn (reeks)

(reeks, 1953-1959)

Door Johan van Mechelen (ps. van Johan de Wit) uitgegeven poëziereeks waarin 26 bundels van vooral naoorlogse jongere en een aantal oudere dichters werden gepubliceerd, zo o.m. van Maurits Marichael, Paul Berkenman, Jan Vercammen, Paul de Ryck (een essay over De Waterkluis), Dora Mahy en van Van Mechelen zelf.

[Frans Heymans]

Over De Hoorn:

  • Rudolf van de Perre: Johan van Mechelen, in: Oostvlaamse literaire monografieën, dl. 4 (1981), zie p. 123-125