Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

Terug naar index

De Spiegel

maandschrift voor poëzie (1945 - 1946)

In 1945 door Paul de Ryck, Marcel Coole en Hubert van Herreweghen gesticht tijdschrift waarin elke aflevering aan één bepaalde dichter werd gewijd met een korte critische nota en een tiental gedichten. Elke jaargang zou bovendien worden afgesloten met een Poëziespiegel, een bloemlezing waarin “de beste gedichten die tijdens het afgelopen jaar in boek en blad verschenen zijn” zouden worden opgenomen. Eigenlijk ging het hier meer om een reeks, blijkbaar opgevat naar het voorbeeld van De Bladen voor de poëzie die van 1937 tot 1942 in Mechelen werd gepubliceerd en waaraan De Ryck ook had meegewerkt.

De Spiegel werd uitgegeven in Hoogstraten maar als redactieadres werd Kortrijksesteenweg 162 te Gent vermeld, en dat was ten huize van Paul De Ryck. Het bevatte afleveringen over o.m. de Gentenaars Daan Boens, Johan Daisne, Maurits de Doncker, Paul de Ryck, Adolf Herckenrath en Frank Meyland, maar ook over niet-Gentenaars als Karel Jonckheere, Pierre H. Dubois, Antoon van Wilderode, Jan Vercammen, François Villon (vertaald door Bert Decorte; dit was het allereerste nummer in 1945) e.a.

[Frans Heymans]

Over De Spiegel:** **

  • Albert Westerlinck: De spiegel, in: Dietsche Warande en Belfort, jrg. 45 (1945), p. 327-328 & p. 467-469
  • Johan van Mechelen: Paul de Ryck, in: Oost-Vlaamse literaire monografieën, dl. 1 (1977), p. 86 & 89