... tweede dag der Gentsche Kermis, en Volksbal op den Kouter (...) soort van jaarlijksch onderdompelen in de bruisende kuip der diepere geaardheid waar wij aan ontsproten zijn.

Karel van de Woestijne (1913)

Terug naar index

DE VOS, JOHAN

(Gent, 03.06.1956 -)

Cursiefjes- en verhalenschrijver Johan de Vos is geboren in de Kristalstraat. Na één jaar verhuisde het gezin naar het Schepen Eylenboschplein, waar ook de dichter Maurits de Doncker woonde. Studie Germaanse filologie aan de Gentse universiteit (1974-1978). Hij woont in de Hofstraat (hoek cité Klaproosstraat) en geeft les aan het Gentse Sint-Lucasinstituut. Hij werd opgenomen in de kring rond beeldend kunstenaar Yves De Smet (ARKUMEKO). In 1996 richtte hij samen met beeldend kunstenaar Francis Bekemans het tijdschrift VF&G (Vorm, filosofie en gaga) op. Hij werkte ook geregeld mee aan het tijdschrift Interbellum. Hij publiceerde over Duitse literatuur (J.M.R. Lenz, Jozeph Roth), de dichters Richard Minne en Maurits de Doncker, Gentse locaties en interbellumarchitectuur.

J. de Vos en Gent

Een belangrijke inspiratiebron voor het werk van Johan de Vos vormen de verhalen van zijn grootmoeder over het Gent van vroeger, waarnaar hij als kind ademloos zat te luisteren. Ook de kennismaking met Maurits de Doncker en de verbondenheid met de Gentse cité lieten sporen na in zijn verhalen. Met een stukje over Gent in de jaren zeventig won hij in 1993 de eerste cursiefjesprijs Michel Casteels (opgenomen in Bekentenissen van een architect (1994), ingeleid door Prosper de Smet).

[Jean-Paul den Haerynck]

Over J. de Vos:

  • Schuinschrijverij : 10 jaar Michel Casteelsprijs voor cursiefjes 1993-2002 (2003?)
  • Vorm, filosofie en gaga (1996- )

Interne links

[Fragmenten] In de Academie
[Fragmenten] Bruges la morte