11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

Terug naar index

Dinsdagmiddagen van de poëzie

(1964-1967)

Reeks voordrachten, vanaf 1964 georganiseerd door de Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen (V.O.L.), in het kader van haar doelstelling, de publieke belangstelling voor de letterkunde, meer bepaald de poëzie, te bevorderen. De voordrachten werden georganiseerd in samenwerking met de vereniging Germania-Gent.

De eerste cyclus startte op 17 november 1964 in Galerij Kaleidoskoop, met Richard Minne die sprak over de Franse poëzie; op 15 december handelde Bert Decorte over vertaalde poëzie; op 19 januari 1965 volgde J.L. de Belder met een voordracht over Maurice Gilliams en op 23 januari 1965 volgde Jan Vercammen met het onderwerp “De steen der wijzen”.

De tweede cyclus, tijdens de winter 1965/1966, hield vijf voordrachten in: Anton van Wilderode sprak over Gerrit Achterberg; Albe over Federico Garcia Lorca, Luc Indestege over Dante Alighieri, Adriaan Magerman over Jean Paul de Dadelsen en Marnix Gijsen over Walt Whitman.

De cyclus 1966/1967 werd geopend op 8 november 1966 door André Demedts die over de “Tijdstroomgeneratie” sprak; op 29 november 1966 handelde Hubert Lampo over Alain-Fournier; op 13 december 1966 werd door Rolle Denert en Wilfried Delanghe (beiden van groep Vertikaal) Spaanse vertaalde lyriek voorgedragen. Op 17 januari 1967 sprak Pieter G. Buckinx over Jan van Nijlen en op 7 februari 1967 handelde Gerard Walschap over Achilles Mussche.

Deze dagen gingen aanvankelijk door in een galerijzaaltje van Kaleidoscoop. Het succes werd dermate groot (geregeld een publiek van twee- tot driehonderd man) dat in 1967 moest worden uitgeweken naar de grote schouwburgzaal van de K.N.S. waar dan weer problemen waren in verband met het toneelprogramma.

In het laatste jaarbulletin van de V.O.L. (1967) werd een vierde cyclus “Dinsdagnamiddagen van de poëzie” aangekondigd. Verdere informatie over dit initiatief ontbreekt echter, behalve dan dat de “Lustrumboeken Nederlands Toneel Gent (1970- ) vermeldden dat in de seizoenen van 1968 tot en met 1975 “Middagen van de poëzie” werden ingericht in samenwerking met de Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen.

[Frans Heymans]

Over de Dinsdagmiddagen van de poëzie:** **

  • Meerdere vermeldingen in het Informatiebulletin van de Vereniging van Oostvlaamse letterkundigen, van mei 1964 tot juli 1967