Uw Kapitool, helaas! eene onvoltooide kroon, / Uw Belfroot, met den draak der kruisvaart overkronkeld, / En Bavo’s tempel, als zijn kunstjuweelen schoon.

Prudens van Duyse (1859)

Terug naar index

DUFLOU, ANDRÉ

(Wevelgem, 18.06.1920 - Gent, 17.12.1964)

Auteur van één monografie over de Gentse beeldende kunstenaar Oscar Bonnevalle (1941) en van een aantal kritische artikelen over kunst en literatuur.
In literair opzicht was hij redactielid van het Gentse De Faun: critisch bulletin (1945-1946). Rik Lanckrock noemde hem “de centrale spil van dit veelbelovend Vlaamsch tijdschrift, mogelijks wel de alles bindende bezieler”. Zelf zou Duflou in dit tijdschrift een twintigtal – vaak korte maar snedige – bijdragen publiceren over André Maurois, James Ensor, Pliet van Lishout, August van Cauwelaert en anderen.

Hij publiceerde tevens een drietal artikelen in het Gentse Nu : tijdschrift voor kunst en wetenschappen, dat enkel verscheen (na een proefnummer in december 1944) van januari tot en met juni 1945. In aflevering 1 van 1945, p. 146-150, plaatste hij een kritische bijdrage onder de titel Gent en de Vlaamsche literatuur , bijdrage die echter voornamelijk aan Richard Minne was gewijd.

[Frans Heymans]

Over A. Duflou:

  • Rik Lanckrock: André Duflou: een verdienstelijk jongere, in: De schijnwerper, (1945), nr. 6, p. 3