Ik heb ook Gent gezien, dat van zichzelf hovaardig beweert dat het door Julius is gesticht. (…) Binnen de stadsmuren bevinden zich zesentwintig bewoonde eilandjes.

Lodovico Guicciardini (1612)

Terug naar index

FINK, CHRISTOPH

(Gent, 08.06.1963 - )

Internationaal gerenommeerde, Belgische kunstenaar van sculpturen, installaties en videokunst; woonde en werkte in Gent en in Brussel.
Hij beoefende een kritisch-documentaire (landschapsschilder)kunst, op de grens tussen de Anglo-Amerikaanse “land art” [kunststroming waarbij artistieke ingrepen in het landschap aangebracht worden] en de neorealistische poëzie [waarbij het alledaagse leven de belangrijkste inspiratiebron vormt]. Planning van zijn reisroutes vulde hij ter plaatse aan met tijd-, reliëf-, klimaat- en afstandsgegevens, kruispunten, merktekens en notities over zijn persoonlijke gemoedstoestand, zintuiglijke indrukken en historisch-geografische referenties. Deze “cartografie van het moment” werd openbaar gemaakt als een reisverhaal in afleveringen (Atlas of movements = Atlas der bewegingen), voorgelezen tijdens performances of tentoongesteld als sculptuur.
Finks reisdagboeken zijn in essentie formulering (grafisch en letterlijk) en een kritische denkoefening over grenzen, reizen, de mens en zijn omgeving, de complexiteit van de maatschappij en de schaal waarop de mens ingrijpt in natuur en geschiedenis. Een soort poëzie die verslag doet van grensoverschrijdingen tussen “hier” en “daar” en die “lege plek om te blijven” (dixit Rutger Kopland) probeert te definiëren.
Fink exposeerde op de Biënnale van Venetië (1999) en wereldwijd van Brazilië tot Zwitserland. Op locatie ontstond werk voor het Antwerpse Middelheim. Zijn Movements gaan van New York en Cleveland tot Watou (Poëziezomer 2001), Brussel (1996), Leuven (2003) en Gent. Ook stadsarchieven vormen een aantrekkingspool.

Christoph Fink en Gent

Gent was het vertrekpunt voor Bewegingen per fiets naar Faro (Portugal), Zürich en de Mont-Blanc (Zwitserland), Den Haag (Nederland), Venetië en de vulkaan Etna (Italië), en tweemaal naar Genève (2003 & 2004).

Voor dit laatste Movement #65: Gent – La Tour-Fondue voerde hij eerst per trein en per auto oefenritten uit tussen Gent en Brussel (20 mei - 17 juni 2004).

Voor de Watouwandelingen (Beweging #46) vertrok hij op donderdag 3 mei 2001 vanuit zijn Gentse atelier in de Perkamentstraat 6. Hij beschreef minutieus en in een objectiverende stijl hoe hij Gent verliet via de Watersportbaan en welke locaties, omgevingsgeluiden, aanrakingen en voorwerpen een rol spelen in zijn ervaring van die reis. Hoewel hij zichzelf niet ziet als een schrijver, legt hij toch voortdurend de nadruk op zijn poëtische expressies: “hoor dalende jet / 02:15’40” baksteenslagweg” of “fel licht, maar de hemel zit dicht; paarden, paardegeur”.
Exposities van deze reisnotities waren in Gent te zien tijdens Geheim schrift in het Museum Dr. Guislain in 2004 en in de SMAK-tentoonstelling Gelijk het leven is (2003).

Voor de nieuwe bibliotheek van Zwijnaarde aan de Hekers ontwierp Fink in 2007 een mondiaal kunstwerk waarin hij historische citaten uit Gentse archieven verbond met een geografische plaatsbepaling van Zwijnaarde. Het kunstwerk bevindt zich zowel buiten als binnen het bibliotheekgebouw en verbindt zoals al zijn werk de mentale binnenwereld van de mens met het fysieke universum.

[Jean-Paul den Haerynck]

Over Christoph Fink:

  • Dieter Roelstraete: Kritiek van de toeristische rede: een gesprek met Christoph Fink, in: Andere sinema, jg. 1999, nr. 152, p. 106-113
  • Christoph Fink: Atlas der bewegingen: beweging #46: de Watouwandelingen: een beweging naar de zee, een in kaart brengen van Watou (2001), p. 10-12 & 65-67
  • Kurt de Boodt: Het dorp een wereld: de Watou-wandelingen van Christoph Fink, in: Poëziekrant, jg. 25 (2001), nr. 4, p. 21-23
  • Eva Wittocx: Christoph Fink: Atlas of Movements, in: Kunst Nu, jg. 2003, nr. april-mei; ook opgenomen in de digitale Gentse databank: Initiatief Beeldende Kunsten (zie http://www.ibknet.be)
  • Christoph Fink, in de digitale databank Kunstbus, zie op het internet: http://www.kunstbus.nl/verklaringen/christoph+fink.html