Uw Kapitool, helaas! eene onvoltooide kroon, / Uw Belfroot, met den draak der kruisvaart overkronkeld, / En Bavo’s tempel, als zijn kunstjuweelen schoon.

Prudens van Duyse (1859)

Terug naar index

Gentsche bladen

litterair maandblad voor Vlaanderen (1945)

Tijdschrift van studenten aan de Gentse universiteit, o.l.v. Alex Bolckmans en Emiel Willekens. Van januari tot juli 1945 verschenen er zeven nummers van, gedrukt bij De Vereenigde Invaliden te Gent.

Het tijdschrift bevatte poëzie van o.m. Johan Daisne, Karel Jonckheere en Frank Meyland, proza van o.m. Johan Daisne en Jozef Deleu, evenals kritische bijdragen.

[de redactie]

Over Gentsche bladen:

  • Rob. Roemans en Hilda van Assche: Bibliografie van de Vlaamsche tijdschriften. Reeks I: Vlaamse tijdschriften van 1930 tot en met 1958, afl. 7: De tijdschriften, opgericht tussen 1945 en 1947 (1963), p. 43-52. Volledige index op Gentsche bladen