En is het niet aan het oude ras van trotse burgers, aan de verbeten, bijna religieuze arbeidslust (...), dat de stad die morele, intellectuele en fysieke kracht dankt.

Giuseppe Ungaretti (1933)

Terug naar index

Het monster van de gashouders

Kinderverhaal, geschreven en geïllustreerd door een collectief kinderen uit de Rabotwijk onder begeleiding van kunstenares An Maes, in samenwerking met de lokale jeugdwerking El Paso-vzw Jong. De Stad Gent gaf het verhaal in 2008 uit in keerdruk met een informatieve tekst over Gentse gaslantaarns en gashouders door Stefaan Vervaet, Wannes Haghebaert, Kathleen Bautmans en fotografe Annemie de Vos, met reproducties van materiaal uit het Stadsarchief en het MIAT.
Na een bezoek aan de Gentse gashouders maakten de kinderen op basis van tekeningen, poppenkast en 3D-constructies een fantasierijk verhaal in woord en beeld, dat elementen uit Roodkapje en drakenverhalen combineert met de herinneringen van hun grootouders aan de Gentse gasfabriek. Het auteurscollectief bestond uit Shana de Raedt, Alica, Jordy en Remco Benzaaza, Niki Cools, Phaedra Kastelijns, Stefanie de Rijcke, Hilal Simsek, Abdulkerim Yemis en Tayyer en Tolga Özcan.
De eerste eigen Gentse gasfabriek werd in 1880 aan de Verbindingsvaart (Gasmeterlaan) gebouwd. Eerder waren er door de Londense Imperial Continental Gas Association al opgericht aan de Schelde tegenover de Kuiperskaai, aan Dok Noord en aan het eind van de Gebroeders Desmetstraat. De “natte” gashouders (zo genoemd vanwege het “waterslot”) zijn de enige restanten van een gasopslagplaats van meer dan 60.000 m3, waarvan de klok gevat was in een ringstructuur van 12 gietijzeren kolommen van 12m hoog. Het zijn de oudste bewaarde industriële gashouders van Vlaanderen; ze werden als monument beschermd in 1995.
Ook enkele straten in de Rabotwijk getuigen nog van dit industrieel verleden dat gaslantaarns, textielfabrieken en later ook de rijkere Gentse burgerij van lichtgas voorzag: de Gasmeterlaan, Gasklokstraat en Schommelstraat (vroeger Gasmeterstraat). In het kader van het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot onderzocht de Cel Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking samen met de Dienst Kunsten welke functie dit industrieel erfgoed in de wijk kon krijgen. Het monster van de gashouders is de bijdrage van de Gentse jeugd aan dit project.

[Jean-Paul den Haerynck]

Over Het monster van de gashouders:

  • Stefaan Vervaet [et al.]: De gashouders aan de Gasmeterlaan; Het monster van de gashouders (2008)
  • Guido Deseyn en Patrick Viaene: De laatste twee gashouders in Vlaanderen, in: Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriële cultuur, jrg. 11 (1993), nr. 2, p. 31-33