Uw Kapitool, helaas! eene onvoltooide kroon, / Uw Belfroot, met den draak der kruisvaart overkronkeld, / En Bavo’s tempel, als zijn kunstjuweelen schoon.

Prudens van Duyse (1859)

Terug naar index

HUYS, PAUL

(Deinze, 23.09.1933 -)

Paul Huys is auteur van literair-historische, literair-kritische, heemkundige en volkskundige bijdragen in diverse jaarboeken en tijdschriften. Hij schreef studies over beeldende kunstenaars, lokale geschiedenis, heemkunde, genealogie en molinologie.
Aanvankelijk was hij leraar secundair onderwijs in Brugge, Eeklo en Aalst. Vanaf 1958 werkte hij bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Hij was er cultureel adviseur. Hij organiseerde er de reizende tentoonstelling “100 jaar Oost-Vlaanderen literair”. Voorts was hij de initiatiefnemer van het Oost-Vlaams literair lexicon en van Oost-Vlaamse literaire monografieën. Voor het programma over Duitse literatuur werkte hij in de jaren 1963-1969 mee aan het radioprogramma van de BRT De zeven Kunsten (1981). Verder was hij medewerker-recensent aan de tijdschriften Kultuurleven, Boekengids, Leesidee/ DeLeeswolf. In Dietsche Warande & Belfort en in Boekengids publiceerde hij bijdragen over het werk van vier Duitse Nobelprijswinnaars literatuur: Nelly Sachs, Heinrich Böll, Günter Grass en Herman Hesse. Voorts schreef hij tal van monografieën en artikelen over molinologie en over schilderkunst.
In 1997 werd hij laureaat van de provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor Kunstgeschiedenis en in 2005 laureaat van de provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor Genealogie.

Paul Huys en Gent

Paul Huys woont in Drongen aan de Deinse Horsweg. Hij studeerde Germaanse filologie aan de Gentse universiteit waar hij in 1959 doctoreerde op een proefschrift over de Duits-Joodse schrijver Arnold Zweig.
In 1994 bekroonde de stad Gent hem met de prijs voor Cultuur (onderdeel Letterkunde) omdat hij als geen ander heeft bijgedragen tot de culturele expansie van Gent en Oost-Vlaanderen. Onder zijn talrijke kunsthistorische publicaties, ook over Gentenaars, citeren we bv. Charles René Callewaert : kunstmonografie (1964), Kunstschilder Victor Lorein (1965), Kunstschilder Oscar Colbrandt (1968), Jos. Verdegem (1977), Dees de Bruyne (1989) en De schoonheid van de stilte : Cesar de Cock (2004).

[Lydie Faseur]

Over Paul Huys:

  • Afscheid van kultureel advizeur dr. Paul Huys, in: Cultureel jaarboek provincie Oost-Vlaanderen, 1993 (1994)
  • Prijs literatuur 1994 aan dhr. Paul Huys: juryverslag (Persmededeling stad Gent - dienst Voorlichting, 07.04.1995)