Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

Terug naar index

Internationaal colloquium “Gent en de literatuur”, 1978

Van 13 tot en met 17 november 1978 organiseerde de Gentse universiteit een internationaal colloquium over het thema “Gent en de literatuur”. Door 39 literatuurwetenschappers uit de hele wereld werd het thema behandeld in het Nederlands, het Engels en het Frans. De meesten bespraken de verhouding van één auteur (bv. Lucas d’Heere, Karel van de Woestijne, Jean Ray, Suzanne Lilar...) tot de stad, een aantal sprekers kozen voor een ruimere invalshoek (bv. Calvinistische literatuur te Gent tot 1584, Shakespeare-opvoeringen door Gentse rederijkers, Gent in de catalogus van de British Library...).

De referaten werden niet gebundeld gepubliceerd. In de Gentse universiteitsbibliotheek kunnen ze echter wel geraadpleegd worden (zoek daar in de catalogus naar Internationaal Colloquium Gent en de literatuur).

[De redactie van Literair Gent]

Over dit congres:

Niet gepubliceerde gebundelde congresteksten, te raadplegen in de centrale bibliotheek van de Universiteit Gent