24 Juli [1916]. Voor een journalist wil dus naar Gent gaan zeggen, iets als oorlogscorrespondent worden, met al de gevaren, maar ook al het heroïsche, dat daar aan verbonden is.

Karel van de Woestijne (1916)

Terug naar index

Literaire avonden, K.N.S. (1944-1945)

Van 18 november 1944 tot en met 24 april 1945 richtte de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in zijn foyer negen thematische literaire avonden in. Tijdens de eerste van deze avonden noemde initiatiefnemer Michel van Vlaenderen de bedoeling ervan tweeledig: enerzijds wilde men de letterkundigen nader tot de schouwburg brengen, bij de auteurs meer belangstelling voor het toneel wekken in de hoop dat zij goede, speelbare stukken zouden schrijven, en anderzijds wilde men bewijzen dat het theater en zijn publiek zich wel degelijk interesseren voor de letterkunde.

De inleiding van elke avond werd verzorgd door een meestal bekende auteur; vervolgens werden fragmenten uit het werk van de thema-auteur voorgelezen, nagenoeg altijd door Michel van Vlaenderen, wisselend bijgestaan door andere acteurs van de K.N.S.

De negen avonden waren gewijd aan:
Eerste avond, 18 november 1944: August Vermeylen (in memoriam), ingeleid door Michel van Vlaenderen.
Tweede avond, 16 december 1944: Lode Zielens (in memoriam), ingeleid door Adolf Herckenrath; Karel Jonckheere, Achilles Mussche en Emiel Parez belichtten verschillende aspecten van het werk van Lode Zielens
Derde avond, 13 januari 1945: Willem Elsschot, ingeleid en voorgelezen door Frans Roggen
Vierde avond, 3 februari 1945: Karel Jonckheere, ingeleid door Frans Roggen
Vijfde avond, 15 februari 1945: Karel van de Woestijne, ingeleid door Franz de Backer
Zesde avond, 3 februari 1945: Remco Campert, ingeleid door Pierre H. Dubois
Zevende avond, 13 maart 1945: Russische novellen, ingeleid door Johan Daisne
Achtste avond, 10 april 1945: Albert van Hoogenbemt, ingeleid door André Duflou
Negende avond, 24 april 1945: Paul Rogghé, ingeleid door Jan L. Broeckx

Onmiddellijk voorafgaand aan een literaire avond deelde het Gentse culturele weekblad De Schijnwerper telkens het programma mee, soms met een artikel over de thema-auteur. Meestal in de eerste of de tweede aflevering na het evenement, bracht genoemd tijdschrift verslag uit, soms met de tekst van de inleidende causeur.

[Frans Heymans]