Mijn gezant vermoordden ze, mijn kasteel verbrandden ze / (...) God sta bij de heer die 't als lot beschoren kreeg / te tuchtigen zulk een bende.

Frans Gunnar Bengtsson (1950)

Terug naar index

Nu

Nu: tijdschrift voor kunst en wetenschappen (december 1944 - juni 1945)

Maandelijks verschijnend tijdschrift, opgericht door enkele jonge leden van de Studiekring Van Crombrugghe (Albert (Bert) Carlier, Renaat Merecy, Roger Verheest, André Duflou, Armand Pien en anderen). In de proefaflevering (december 1944) werd duidelijk gesteld dat noch de Studiekring, noch de Maatschappij Van Crombrugghe Genootschap bij deze uitgave betrokken waren.

Nu wilde wetenschappelijk vulgariserend, politiek ongebonden en wars van “ersatz-cultuur” en “pseudo-kunst”, het culturele leven in Gent bekendmaken én aanwakkeren, het officiële onderwijs verdedigen en mee ijveren om het Nederlands zijn rechtmatige plaats in een tweetalig België te geven. De initiatiefnemers spiegelden zich blijkbaar aan Gand artistique dat het enige Gentse tijdschrift met meer uitgebreide artikels werd genoemd.

Nu was geen louter literair tijdschrift. Het bevatte bijdragen over toneel, schilderkunst, muziek maar ook pedagogiek, natuurkunde enz. In de literaire sector bracht het in elke aflevering een of enkele gedichten, o.m. van Rik Lanckrock, P. De Meester en Henri Schoofs. Kritische bijdragen waren er van o.m. Marcel de Backer, A. Carlier, Carol C. Hoste (vooral over de K.N.S.) en anderen. Voorts werden enkele houtsneden van R. De Cuyper opgenomen.
Opvallende literaire bijdragen waren: een “in memoriam August Vermeylen” door Achilles Mussche, een lezing van Karel Jonckheere over de “tweede letterkundige avond in de K.N.S. te Gent”, een bijdrage van Richard Minne over Willem Elsschot evenals beschouwingen van André Duflou over “Gent en de Vlaamsche literatuur”, artikelen van Johan Daisne over Russische prozaïsten en van Franz de Backer over Karel van de Woestijne.

De in het proefnummer (0-nummer) hooggespannen verwachtingen van de initiatiefnemers ten spijt, ging het tijdschrift al ter ziele na zes genummerde afleveringen en – proefnummer inbegrepen – zowat 175 bladzijden tekst.

[Frans Heymans]

Over Nu:

  • Rob Roemans en Hilda van Assche: Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I: Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958, afl. 7: De tijdschriften, opgericht tussen 1945 en 1947 (1963), p. 35-41. Volledige index op Nu