Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

Poëtisch gastmaal

(1964-1975)

Door de Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers (V.K.O.S.) van 1964 tot 1975 uitgegeven reeks van zes bloemlezingen met gedichten van (meestal jonge) Vlaamse auteurs, leden en niet-leden van de V.K.O.S.).
In elke bundel is een selectie uit het werk van zeven dichters opgenomen.

[Frans Heymans]