24 Juli [1916]. Voor een journalist wil dus naar Gent gaan zeggen, iets als oorlogscorrespondent worden, met al de gevaren, maar ook al het heroïsche, dat daar aan verbonden is.

Karel van de Woestijne (1916)

Terug naar index

SERRAS, ROGER

(Gent, 07.09.1942 - Gent, 02.06.1978)

Auteur en kunstschilder, onderwijzer aan de Rijksnormaalschool Gent. Hij was leerling van M.J.A. Hoste in Sabbatinitheater (pantomime), liep stage bij Gust en Eva Bal en studeerde schilderkunst en grafiek aan de Gentse Academie. Hij oefende vele beroepen uit: leermeester niet-confessionele zedenleer, hoofdmonitor van vakantiekolonies, beroepsvrijwilliger, kelner, medewerker aan de krant, barkeeper, duiker, gevelschilder, dispacher, werkloze, magazijnier, waterklerk, handelsreiziger, onderwijzer, artistiek leider van het zeefdrukatelier van de Volkshogeschool De Cirkel te Drongen en leraar schilderkunst aan de Academie te Maldegem.

Hij werd geboren in de Tongstraat en woonde nog op volgende adressen: november 1953: Heldenplein; februari 1956: Breendonkstraat; september 1966 : Graslei; februari 1969: Visserij; april 1975: naar Sint-Amandsberg, Kunststraat (= huidige Kunstenaarstraat), huis dat na zijn dood werd verhuurd aan kunstschilder Camille D’Havé. Hij werd begraven op het Campo Santo (park C, graf 2361; rij 1, 14de graf).

Roger Serras las zeer veel, zowel klassieke als moderne auteurs. Bovendien had hij een grote taalbeheersing en een uitzonderlijke dichterlijke vaardigheid. Reeds in 1954, op 12-jarige leeftijd, werd hem door het Willemfonds de “Emile Bijlsprijs tot bevordering van de zuivere uitspraak van de Nederlandse Taal” toegekend en in 1968 kreeg hij een eervolle vermelding in de Tweede Poëzieprijs van de stad Tielt. Ondanks zijn psychische kwetsbaarheid – hij was aangeboren manisch depressief en hij had weinig realiteitszin – was hij talentrijk en had hij inspiratie.

Als dichter publiceerde hij 11 bundels, van Cavalcade (1960) tot Met verliefde aandacht (1979). De meeste van deze bundels waren geïllustreerd met reproducties, zeefdrukken, houtgravures, linosneden of etsen van Christ Michiels, Gilbert De Smet, Herman Schepens of Camille D’Havé. Verder schreef hij essayistische bijdragen over Bram Bogaert, Pol Mara, Jacques Moeschal, Camille D’Havé en A. Frank. In talrijke tijdschriften (maar vooral in Yang en Honest Arts Movement, twee tijdschriften waarvan hij medestichter en redacteur was) publiceerde hij poëzie, proza en andere bijdragen. Hij maakte deel uit van de Werkgroep voor toegepaste literatuur (1972). Tussen hem en Louis Paul Boon bestond een intense vriendschap. Boon ontdekte zijn talent, verwachtte veel van hem en beschouwde hem als zijn literaire erfgenaam.

Roger Serras (kleinzoon van François, kunstschilder) had als kunstenaar een uitzonderlijke energie: hij schilderde talrijke doeken – meestal grote formaten – en hij was linosnijder en graficus. Vanaf 1960 tot aan zijn dood organiseerde hij, of werkte hij mee aan talloze individuele en collectieve tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Tal van prijzen en onderscheidingen vielen hem daarvoor te beurt: onderscheiding in de “Prijs voor schilderkunst – Vrienden van het Begijnhof” (1970); eerste prijs schilderkunst “Landschap te Heusden” ingericht door het Vermeylenfonds; weerhouden in de Prijs van de stad Ronse (1972) en de Prix de la Jeune Peinture (1972); selectie Forumprijs voor grafiek (1973) en selectie Provinciale prijs Oost-Vlaanderen voor grafiek (1973); geselecteerd Pro Civitate (1975). Hij was stichtend lid en eerste ondervoorzitter van de Vereniging voor Plastische Kunstenaars.

[Daniël Van Ryssel]

Over Roger Serras:

  • Gaby Fonck: Roger Serras schrijft en schildert (1969)
  • Michel Storme: Roger Serras, van dichter naar schilder (1971)
  • Frans Vyncke en Hugo Raes: Roger Serras als schilder (1973)
  • Opgedragen aan Roger Serras 7/1942 – 2/6/1978 ( 1978). Bijdragen van Willie Verhegghe, Daniël van Ryssel, Willem M. Roggeman, Frans Vyncke en Louis Paul Boon