Voor ons is elke stad, elk park, ja, elk punt ter wereld, een Gent. Voelen we ons misschien niet voortdurend belegerd? En is niet ieder van ons een stad, een kasteel, langs alle kanten belegerd?

Nikos Kachtitsis (1953)

Terug naar index

TOMME, HUGO

(Belsele-Waas, 17.04.1923 - Gent, 08.09.1975)

Journalist en auteur van reisreportages, romans, korte verhalen en novellen, vertaler en literair agent.

Hij studeerde aan het Gentse Koninklijk Atheneum en volgde Letteren en Wijsbegeerte aan de Gentse universiteit en nadien Rechten en Sociale en Politieke Wetenschappen aan de Leuvense universiteit. Van 1948 tot 1955 was hij journalist bij het dagblad De Gentenaar, vanaf 1959 was hij redactiesecraris bij deze krant en redacteur bij De Standaard. Daarvoor schreef hij vooral culturele kronieken. Verder was hij secretaris van de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers en algemeen secretaris van de Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen.
Hij woonde een tijd lang in de Scheldestraat te Sint-Amandsberg en verhuisde in juli 1939 naar de Patijntjesstraat te Gent. In september 1950 trok hij naar de Voetbalstraat en precies een jaar later keerde hij terug naar de Patijntjesstraat. In maart 1955 koos hij voor de Gordunakaai. In maart 1961 verhuisde hij naar de Kortijksesteenweg en in februari 1963 naar de Blankenbergestraat.

Tot zijn belangrijkste werken behoren: Een dode pleegt zelfmoord (1953) en De man op zoek naar zijn verleden (1954). Hij was de samensteller van de Letterkundige almanak 1955 en – met Rik Lanckrock – mede-samensteller van de Letterkundige almanak 1956. Met Georg Hermowski stelde hij Zuidnederlandse literatuur in vertaling : bibliografie (1961) samen.

In 1956 stichtte hij (en werd hij directeur van) de in Gent gevestigde v.z.w. Internationaal Literair en Toneelagentschap (ILITA) die ijverde voor de verspreiding van de Vlaamse literatuur in het buitenland. Hij was medestichter van de Internationale Boekenbeurs te Gent (1956) en uitgever van de Literarische Nachrichten aus Belgien (1958).

[Frans Heymans]

Over Hugo Tomme:

  • Hugo Tomme, in: Letterkundige almanak uit het land van Leie en Schelde 1955 (1955), p. 140
  • Afscheid van Hugo Tomme, in: De Gentenaar, 09.09.1975