Geen vreemde lof zal ooit mijn trouwe lier ontspringen, / Ik zal der Belgen eer, den lof van Gent bezingen,/ En hulde aen helden, aen mijn’ medeburgers biên.

Justus Ryckius (1614, vert. Philip Blommaert 1855)

NEDERLANDSE MEESTERSCHAPSPRIJS VOOR DICHTERES MIRIAM VAN HEE

Nieuws
<?= $alt?>

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde was unaniem in haar keuze. De Vlaamse dichter Miriam Van hee (Gent, 1952) werd voorgedragen “op grond van de levenslange toewijding aan de poëzie, het sensitieve raffinement van de gedichten en de stelselmatige verdieping van thema’s zoals vergankelijkheid, melancholie, beweging versus stilstand, thema’s en motieven waaraan ze in elk van haar bundels vormgeeft.”
De jury beklemtoonde ook dat meesterschap en een consistent oeuvre, wars van alle tijdsgrillen, dicht bij elkaar aanleunen. Bovendien getuigen Van hee’s verzen onder hun verstilde voorkomen ook over de kracht van poëzie. De melancholische toonzetting van haar gedichten, de heldere waarnemingen van alledaagse dingen, gevangen in een dynamische versvorm: dat alles samen is het resultaat van stilistische klasse.
“Altijd weer bij Van hee gaat het over herinneringen en niet ingeloste verwachtingen, maar er is meer: de beweging in de poëzie ontstaat doordat de ik-figuur ondanks de verstreken tijd op zoek is naar een situatie van rust, van minder pijn,” aldus de jury over valavond (uit de bundel voor wie de tijd verstrijkt, 2022), dit “briljante gedicht vol beweging”:

*op de begraafplaats staan nog chrysanten
van weken geleden te glanzen in mauve
en geel na de regen, een man loopt tussen
de graven, namen en jaartallen lezend, als

zoekt hij bekenden, voor wie de tijd verstrijkt
gaan nu de straatlichten aan, vriezen
de duikplekken dicht, vervaagt het geluid,
worden ontmoetingen uitgesteld, ook

de niet-ontmoeting bestaat, er zijn gedichten
over geschreven, hoe zij zachtjes huilt op
de binnenplaats, onder de esdoorn, het enige

uitzicht, (...)*

De Prijs voor Meesterschap behelst een object en een oorkonde en bestaat al sinds 1920, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd gesticht in 1766 en reikt ook nog een tiental andere prijzen uit (voor letteren, taal en geschiedenis). Vorige dichters-winnaars waren Hugo Claus (1994) en de Nederlanders Gerrit Kouwenaar (2009), Ida Gerhardt (1979), Simon Vestdijk (1964), Henriëtte Roland-Holst (1934) en P.C. Boutens (1925).
De jury bestond uit Hanneke van Eijcken, Lies Van Gasse, Pia de Jong, Yves T’Sjoen en voorzitter Kester Freriks.

Lees hier het volledige juryrapport:
www.mdnl.nl/2024/06/Prijs-voor-Meesterschap-2024.pdf
Lees meer over de uitgereikte prijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde:
mdnl.nl

Lees meer over leven en werk van de Gentse dichteres Miriam Van hee, in het lexicon op onze website:
literairgent.be/lexicon/van-hee-miriam

*(Van hee geeft in de bundel zelf aan dat het werk van de door haar vertaalde Russische dichteres Anna Achmatova (1889-1966) haar mee inspireerde tot het genoemde gedicht)

Foto's

Maatschappij Ndlse Letterkunde
Van_hee_Er_staat_te_gebeuren
Van_hee_Voor_wie_de_tijd_verstrijkt
Van_hee_Ook_daar_valt_het_licht
Van_hee_Als_werden_wij_ergens_ontboden
Van_hee_Buitenland
Van_hee_Het_verband_tussen_de_dagen
Van_hee_Het_karige_maal
Van_hee_handboek