een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

VAERNEWIJCKS GETUIGENIS GENTSE BEELDENSTORM HERTAALD

Nieuws

Te triest om 't al te vertellen: beeldenstorm in Gent, 1566: het ooggetuigenverslag van Marcus van Vaernewijck betitelde Joris de Zutter zijn hedendaagse omzetting van Vaernewijcks zestiende eeuwse relaas. Een unieke uitgave, omdat er nooit eerder een hertaling uitkwam van het moeizaam door Ferdinand vander Haeghen getranscribeerde origineel, dat tussen 1872 en 1881 het licht zag. Het authentieke ooggetuigenverslag van de Gentse rederijker Marcus van Vaernewijck was immers in behoorlijk afwijkend zestiende-eeuws Nederlands gesteld (“rude dialecte”), in complexe zinnen, en het omvatte veel meer dan enkel de beeldenstorm in de Gentse regio: Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk te Ghendt (4 delen, enkel recent uitgegeven op cd-rom bij de Geschiedkundige Heruitgeverij in Gent).

In augustus 2016 is het 450 jaar geleden dat calvinistische benden in Gent in twee dagen tijd in kerken, kapellen en kloosters het grootste deel van het religieuze kunstpatrimonium vernielden. Die beeldenstorm is één van de somberste bladzijden uit de geschiedenis van Gent.

De Gentse poorter Marcus van Vaernewijck, een toen gewaardeerd rederijker en historisch auteur, liet een minutieus verslag na over de drie eerste jaren van de godsdiensttroebelen in de Nederlanden, van 1566 tot 1568. Daarin vormt de Gentse beeldenstorm de verbijsterende openingsscène.

De uitgave van de hedendaagse hertaling door Joris de Zutter, stafmedewerker bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Snoeck Publishers. Het boek werd op vrijdag 19 augustus 2016 door prof. Emeritus Werner Waterschoot (UGent) en bewerker Joris de Zutter aan het publiek voorgesteld in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent. De erg fraaie uitgave, die leest als een historische thriller, werd vormgegeven door Stephane de Schrevel. Het markeert een belangrijk moment uit de Gentse stadsgeschiedenis.

De publicatie is verkrijgbaar in de betere boekhandel en bij de Gentse stadswinkel; meer informatie op te-triest-om-t-al-te-vertellen-beeldenstorm-in-gent

Lees de biografie van Marcus van Vaernewijck op deze website, in het Lexicon: auteurs/van-vaernewyck-marcus/

Zie ook de lezing van Joris de Zutter: 'Ick en weet niet meer cat ende hont': Marcus van Vaernewycks verslag over de Beeldenstorm, in de lezingenreeks Tussen Utopia en Beeldenstorm, in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, op 13 oktober 2016.
Voor info en inschrijvingen, zie op: kantl.be/agenda/marcus-van-vaernewyck