een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

Terug naar index

ABEL, GUSTAVE

(Gent, 24.08.1866 - Ukkel, 22.12.1945)

Franstalige advocaat, publicist en auteur van talrijke artikelen en werken over economische, politieke, juridische, administratieve en religieuze onderwerpen.

Abel werd geboren in de Sleepstraat en bracht daar zijn kinderjaren door. In 1876 verhuisde het gezin naar de Sint-Machariusstraat. In 1889-1890 woonde hij ruim een jaar in Elsene maar eind 1890 keerde hij terug naar de Gentse Sint-Machariusstraat. Drie jaar later, in 1894, trok hij naar de Plateaustraat en nóg eens drie jaar later naar Nieuwland. In 1907 vestigde hij zich in de Gentbrugse Kasteelstraat.

Hij studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Gent, werd doctor in de Rechten aan de Université libre te Bruxelles, was advocaat bij het Gentse Hof van Beroep, directeur-hoofdredacteur van La Flandre libérale, hoofdredacteur van L’Indépendance belge, voorzitter van het nationaal comité van de liberale partij en provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.
In de La revue de Belgique publiceerde hij een bijdrage, L’Histoire de l’Exposition, over de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent.

Op literair gebied werkte hij o.m. mee aan de tijdschriften Revue artistique et littéraire en Le Journal des débats. Voorts publiceerde hij o.m. Le labeur de la prose (1902, over de Franstalige literatuur) en meerdere weinig indruk makende toneelwerken; Les forces ennemies : comédie en trois actes (1910) wordt als minst zwakke daarvan beschouwd. Thema van dit werk: de vraag of het moreel verantwoord is dat een gehuwde man er een minnares op nahoudt. Het werd door de Comédie française in Gent opgevoerd in 1911-1912.

[Frans Heymans]

Over Gustave Abel:

  • Maurice Gauchez: Le livre des masques belges (1911)
  • Maurice Gauchez: Les journalistes belges écrivains (1949), p. 8-9
  • Lucien Solvay: Gustave Abel, in: Lucien Solvay: L’Évolution théâtrale (1922), p. 278-280
  • Gustave Abel, in: Bibliographie des écrivains français de Belgique, 1881-1950 , t. 1 (1958)
  • Vanzype, G : Abel, Gustave, in : Biographie nationale, t. 30, suppl., t. 2 (1959), kol. 2-3
  • Abel, Gustave, in: Beknopte bio-biografie van liberale prominenten, 1830-1990, zie internet: http://www.liberaalarchief.be/A-B.html