(…) aan de ingangspoort van de courantdrukkerij was er eene herrie. Plots vloog, achter ons, de deur der redactiezaal open (…). De Duitschers zijn daar!… Ze zijn op ’t stadhuis!

Jozef de Graeve (1919)

Terug naar index

BLOCKMANS, WIM

(Antwerpen, 02.05.1945-)

Professor emeritus Middeleeuwse Geschiedenis aan de universiteit van Leiden, voormalig rector van het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) te Wassenaar (Nederland). Hij was lid van nationale academies als de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de British Academy. Voor zijn wetenschappelijke en sociale verdiensten ontving hij diverse koninklijke onderscheidingen in België en Nederland.
Als historicus met internationale faam schreef hij honderden publicaties, vooral over de staatsvorming in het vroegmoderne Europa en de politieke, sociale, culturele en economische middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen.
Tot zijn belangrijkste werken behoren: Geschiedenis van de macht in Europa: volkeren, markten, staten (1997), Keizer Karel V 1500-1558: de utopie van het keizerschap (2000) en De Bourgondische Nederlanden (1983, samen met Walter Prevenier).
Op literair gebied is hij bekend voor zijn historische roman Een middeleeuwse vendetta (1987)

Wim Blockmans en Gent

Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij in 1973 zijn doctoraat behaalde. Nadien bleef hij tot 1975 als doctor-assistent verbonden aan die universiteit. Van 1974 tot 1988 was hij docent geschiedenis aan het Oost-Vlaams Provinciaal Instituut voor Vertalers en Tolken. Inmiddels bekleedde hij vanaf 1975 ook een leerstoel in Nederland.
Hij bleef steeds in Gent wonen. In 2000 was hij er nauw betrokken bij de organisatie van het Keizer Karel-jaar.

Een middeleeuwse vendetta is een populairwetenschappelijke historische roman, die zich situeert in het Gent tussen de jaren 1296 en 1306. Onderwerp is de wijdvertakte bloedvete tussen twee patriciërsfamilies, ontstaan nadat Jan Borluut (een Klauwaert) een kaakslag had toegediend aan Jan de Brune (een Leliaert). Het is een verhaal van sluipmoorden, intriges, volksopruiing en een rechtszaak. Tegen de achtergond van de machtsstrijd om Gent, de Franse bezetting in 1302 en de Guldensporenslag wordt een concreet en genuanceerd beeld geschetst van de complexe politieke, economische en sociale verhoudingen in de stad.

[Dirk Pille]

Over Wim Blockmans: