Uw Kapitool, helaas! eene onvoltooide kroon, / Uw Belfroot, met den draak der kruisvaart overkronkeld, / En Bavo’s tempel, als zijn kunstjuweelen schoon.

Prudens van Duyse (1859)

Terug naar index

BONTINCK, JOZEF

(Sint-Amandsberg, 24.08.1913 - Gent, 27.04.2002)

Auteur van cursiefjes in het Gentse dialect.
Hij genoot lager onderwijs in een school in de wijk Meulestede, lager middelbaar bij de Broeders van de Christelijke Scholen te Gent en hoger middelbaar aan het Gentse atheneum. Later volgde hij nog avondlessen bouwkundig tekenen en behaalde hij, via avondlessen en door zelfstudie, het getuigschrift van politiecommissaris. Die laatstgenoemde studies had hij aangevat “om zichzelf te bewijzen”, meldde hij aan de Gentsche Sosseteit die hem in 1993 huldigde. Beroepshalve was hij voornamelijk in de bouwsector actief.
Het jaar na zijn geboorte verhuisde hij met zijn ouders naar Oostakker. Later zou hij zich intensief engageren in het Meulesteedse socio-culturele verenigingsleven, bijvoorbeeld in de amateur-toneelbond Hoger Op en in de dekenijen. In 1967 trad hij toe tot de opperdekenij waarvan hij in de periode 1974-1986 opperbaljuw was. Voorts ijverde hij voor het behoud van het Gentse dialect.

Voor Meulestede werkte hij mee aan o.m. Langs het kanaal door Daniël van Acker en Michiel Hendryckx (1982) en aan Gebuurteleven en dekenijen te Gent door Johan Decavele (1992).
Onder de pseudoniemen “Tjeef” en “Sozif” publiceerde hij vanaf 1970 geregeld cursiefjes in Onze dekenijen : orgaan van het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent. Ze waren alle in het Gentse dialect geschreven.
Naar aanleiding van zijn 90-jarig bestaan publiceerde het Koninklijk Verbond in 1993 een selectie van een 40-tal van deze bijdragen onder de titel Gent lacht : 20 jaar Gentse sosietsepraot van Sozif.

[Frans Heymans]

Over Jozef Bontinck:

• G[erard] T. Mortier: Voorwoord, in: Gent lacht (1993)
• E.V.O.: “Sozif” laat Gent al jaren monkelen, in: De Gentenaar, 09.02.1993
Jozef Bontinck heeft ons verlaten, in: Onze dekenijen, mei-juni 2002
• J.V.W.: “Sozif” verlaat voorgoed zijn Meulestede, in: Nieuwsblad.be (dd. 02.05.2002), zie op internet: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra02052002_003