Geen vreemde lof zal ooit mijn trouwe lier ontspringen, / Ik zal der Belgen eer, den lof van Gent bezingen,/ En hulde aen helden, aen mijn’ medeburgers biên.

Justus Ryckius (1614, vert. Philip Blommaert 1855)

Terug naar index

C.A.

(Gent?, 16de eeuw)

Initialen van een onbekend gebleven auteur, die in 1580 het gedicht Gent, ghy waert een stad vol vreeden schreef of publiceerde. Jacob-Frans-Jan Heremans nam het vers op in zijn Nederlandsche dichterhalle (1858). Zie aldaar.