… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

C.A.

(Gent?, 16de eeuw)

Initialen van een onbekend gebleven auteur, die in 1580 het gedicht Gent, ghy waert een stad vol vreeden schreef of publiceerde. Jacob-Frans-Jan Heremans nam het vers op in zijn Nederlandsche dichterhalle (1858). Zie aldaar.