11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

Terug naar index

DE BRUNE, LODEWIJK

(15de eeuw)

Dichter die door Marcus van Vaernewijck in Historie van Belgis is opgenomen in zijn “naemlijst der Gentenaeren (...) die eenen onsterffelyken naem verworven hebben” en waarover hij schreef: “... eenen beroemden vlaemschen digter (...) die rond het jaer 1483 bloeydde en eene grootte menigte graf-, hekel- en andere losse dichten heeft geschreven”.
Titels van De Brunes werken werden niet gevonden.

[Frans Heymans]

Over L. de Brune:

  • Marcus vanVaernewijck: Lodewyk de Brune, in: De historie van Belgis (editie 1829). Zie na het 71ste kapittel van het Vierde boek. Zie ook internet http://www.dbnl.org
  • C[onstant] F[Fidèle] A[rmand] Piron: Brune, Lodewyk de, in: Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van België (...) sedert de eerste tyden tot den dag van heden (1860-1862). [Basiswerk (1860) en Byvoegsel (1862) in één band; het Byvoegsel met eigen nummering van 167 bladzijden, begint na p. 478 van het basiswerk]. Voor Lodewijk de Brune, zie p. 51 van het Basiswer
  • Zie ook internet: http://books.google.be. Deze auteur voegt niets toe aan wat Van Vaernewijck schreef.