En is het niet aan het oude ras van trotse burgers, aan de verbeten, bijna religieuze arbeidslust (...), dat de stad die morele, intellectuele en fysieke kracht dankt.

Giuseppe Ungaretti (1933)

Terug naar index

DE PAUW, J. FERDINAND

(Gent, geboortedatum onbekend - Brussel, 1824)

Philip Blommaert noemt F.J. [sic] de Pauw onder de Gentse toneelauteurs en leden van de rederijkerskamer De Fonteine. Later vinden we hem terug als lid van de Brusselse Wyngaerd-kamer. De Brusselse kamer Het Heylich Cruys speelde aan het eind van de eeuw van hem De trotse Amelia.

Van zijn hand zijn verder de harlekinade [d.i. een kluchtspel met een of meer harlekijns] Arlequin hovenier en de blijspelen Den Prins-maelder, Den mandemaeker, De boere-kermis (naar een Hollands model?), De gelukkige wederkomst, Den landbouwer philosooph, en Janot of den onnoozelen betaeld de boet, dat door de Wyngaerd-kamer in 1808 bij een wedstrijd te Aalst opgevoerd werd.

Er is enige verwarring omtrent zijn voornamen. J.G. Frederiks-F.J. van den Branden plaatst – in het Biographisch woordenboek (Amsterdam, 1888-1891) – De Pauw verkeerdelijk onder twee lemma's: F.J. de Pauw “Gentsch tooneelschrijver”, en Ferdinand Frans de Pauw, “Zuid-Nederlandsch dichter”. Aan deze laatste wordt De trotse Amelia en De boere-kermis toegeschreven. Blommaert vermeldt van de voornamen alleen de initialen F.J., in die volgorde; C. Wittigh – dit is de betouwbaarste bron – vermeldt J.F. Het treurdicht in de Megel-werken van [...] Den Wyngaerd (1824) noemt hem Ferdinandus de Pauw (p. 47).

[Jozef Smeyers]

Over J.F. de Pauw:

  • Philip Blommaert: De Nederduitsche schryvers van Gent (1861), p. 316
  • W.H. [C. Wittigh]: Mengel-werken van [...] Den Wyngaerd (1824), p. 20 en 47