een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

Terug naar index

DE PAUW, J. FERDINAND

(Gent, geboortedatum onbekend - Brussel, 1824)

Philip Blommaert noemt F.J. [sic] de Pauw onder de Gentse toneelauteurs en leden van de rederijkerskamer De Fonteine. Later vinden we hem terug als lid van de Brusselse Wyngaerd-kamer. De Brusselse kamer Het Heylich Cruys speelde aan het eind van de eeuw van hem De trotse Amelia.

Van zijn hand zijn verder de harlekinade [d.i. een kluchtspel met een of meer harlekijns] Arlequin hovenier en de blijspelen Den Prins-maelder, Den mandemaeker, De boere-kermis (naar een Hollands model?), De gelukkige wederkomst, Den landbouwer philosooph, en Janot of den onnoozelen betaeld de boet, dat door de Wyngaerd-kamer in 1808 bij een wedstrijd te Aalst opgevoerd werd.

Er is enige verwarring omtrent zijn voornamen. J.G. Frederiks-F.J. van den Branden plaatst – in het Biographisch woordenboek (Amsterdam, 1888-1891) – De Pauw verkeerdelijk onder twee lemma's: F.J. de Pauw “Gentsch tooneelschrijver”, en Ferdinand Frans de Pauw, “Zuid-Nederlandsch dichter”. Aan deze laatste wordt De trotse Amelia en De boere-kermis toegeschreven. Blommaert vermeldt van de voornamen alleen de initialen F.J., in die volgorde; C. Wittigh – dit is de betouwbaarste bron – vermeldt J.F. Het treurdicht in de Megel-werken van [...] Den Wyngaerd (1824) noemt hem Ferdinandus de Pauw (p. 47).

[Jozef Smeyers]

Over J.F. de Pauw:

  • Philip Blommaert: De Nederduitsche schryvers van Gent (1861), p. 316
  • W.H. [C. Wittigh]: Mengel-werken van [...] Den Wyngaerd (1824), p. 20 en 47