En is het niet aan het oude ras van trotse burgers, aan de verbeten, bijna religieuze arbeidslust (...), dat de stad die morele, intellectuele en fysieke kracht dankt.

Giuseppe Ungaretti (1933)

Terug naar index

DE REKENAERE, CORNELIS

(Gent, 1562 - Dordrecht, 1624)

Nederlands- en Latijnschrijvende boekdrukker, filoloog en dichter, ook vermeld als De Reckenaere, De Reeckenaere, De Rekenare, Rekenare en Rekenarius. Zijn lijfsspreuk was “Elk sy sijn selfs Rekenare”.

Tijdens zijne “jonckheit” (van 1581 tot 1584, aldus Vanderhaeghen) was hij boekdrukker te Gent, waar hy te Putte in de Witte Duive woonde (aldus Blommaert, p. 183). Te Putte, of Leeuw ten Putte, was de toenmalige benaming van het huidige Gouden Leeuwplein; deze benaming verwees naar een waterput die bekroond was met een leeuw.

De Rekenaeres boekdrukkerschap situeerde zich dus ten tijde dat de stad een calvinistische republiek was (1577-1584). Hij gaf er meerdere documenten van overheidswege uit.
Na de inname van Gent door Alexander Farnese moest De Rekenaere, als aanhanger van de Hervormden, zijn geboortestad verlaten. In 1589 trok hij naar Amsterdam, waar hij rector van het Collegium werd. Rond 1603 zou Daniël Heinsius – die andere uitgeweken Gentse humanist en vriend – daar bij hem hebben ingewoond. Later verhuisde De Reckenaere nog naar Dordrecht waar hij “corrector” zou zijn van de Illustre School.

Naast Latijnse gedichten schreef hij in het Vlaams De eerlicke inkomste van onzen ghenadighen ende geduchten heere Francoys van Vranckrijke, in zijne vermaerde hoofdstad van Ghendt, den 20 april 1582. Hij woonde deze “inkomste” zelf bij en gaf het boek ook zelf uit in 1582.
Zijn tijdgenoot Marcus van Vaernewijck (die als zijn overlijdensdatum 12 juli 1629 vermeldde) noemde hem in zijn Historie van Belgis “eenen zeer goeden nederlandschen en latynschen taelkundigen en eenen taemelyk goeden nederlandschen en latynschen digter”

[Frans Heymans]

Over C. de Rekenaere:

  • Marcus van Vaernewyck: Rekenaere, Cornelis de, in: Marcus van Vaernewyck: Historie van Belgis [1574, ed. 1829], p. 105. Ook op internet, zie http://www.dbnl.org/tekst/vaer003dieh01_01/vaer003dieh01_01_0448.htm
  • Ferdinand Vanderhaeghen: Biographie gantoise : recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs 1483-1850. Dl.1: IVe - XVIe siècle (1858)
  • Blommaert, Philip: Cornelis de Rekenare, in: Blommaert, Philip: De Nederduitsche schrijvers van Gent (1861), p. 183-184
  • J. Stecher: Rekenare, Cornelis de, of Rekenaere, Cornelis de, 1562-1929, in: Biographie nationale de Belgique, t. 5 (1876), kol. 672-673
  • J[ohannes] G. Frederiks en F. J[osef] van den Branden,:Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1892), p. 643
  • Daniël van Ryssel: Cornelis de Rekenaere, in: Daniël van Ryssel: Nog 55 vergeten Gentse schrijvers (2008). Bijdrage, ook bedoeld voor internet www.gentblogt.be; daar te zoeken onder “Vergeten schrijvers”