Men hore [Anseele] in zijn eigen taal, zijn Gents dialect, de zo soepele, kernachtige spraak, ruig en ruw, zo geestig ondeugend en slecht gemanierd, een beetje canaljeus zelfs

Paul Kenis (1930)

Terug naar index

DE WEERDT, DENISE

(Gent, 03.05.1930 - Gent, 14.08.2015):

Gentse historica, bibliothecaris, politica, auteur van talrijke historische werken en van memoires.
Zij volgde lager onderwijs in de stedelijke meisjesschool aan de Rijhovelaan. Vanaf 1942 studeerde zij aan het stedelijk Lyceum dat tijdens de oorlog eerst gevestigd was in de Andriesschool aan de Bisschop Triestlaan en nadien deels aan de Vlasmarkt, deels in de Kammerstraat In 1947 verhuisde het Koninklijk Lyceum definitief naar de Kortrijksesteenweg. Universitaire studies (moderne) geschiedenis deed zij tot 1952. Zij doctoreerde in 1968.

Na enkele jaren lerares in de humaniora te zijn geweest, was zij het grootste deel van haar beroepsloopbaan (vanaf 1958) verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I (Brussel). De twee laatste jaren vóór haar pensionering (1990-1991) was zij er hoofdconservator ad interim.

Over de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging en over de vrouwenbeweging publiceerde zij monografieën en talloze bijdragen in tijdschriften, we vermelden maar de monografieën De Gentse textielbewerkers en arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881 (1959), De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm, 1872-1879 (1972, publicatie van haar doctoraalschrift) evenals En de vrouwen? : vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België, 1830-1969 (1980). Voorts was zij lid van talrijke nationale en internationale commissies en werkgroepen in verband met genoemde interessegebieden. Ook over het bibliotheekvak publiceerde zij menige bijdrage in verschillende vaktijdschriften.
In 2007 verscheen het eerste deel van haar memoires, Mijn waarheid : herinneringen aan een Gentse jeugd, 1930-1958.

D. de Weerdt en Gent

Vanaf haar geboorte woonde zij aan de Rijhovelaan. Tien jaar later trok zij naar de Palinghuizen. In 1956 verhuisde zij naar Antwerpen om het jaar daarop naar Gent terug te keren (Geraniumstraat). Van 1959 tot het najaar 1976 woonde zij in het Brusselse (Sint-Gillis), waarna zij terugkeerde naar de Gentse Kortrijksesteenweg. Vanaf 1985 vestigde zij zich, met korte onderbrekingen (Koning Leopold II-laan), aan de Martelaarslaan. Van 1989 tot en met 1994 was zij was socialistisch gemeenteraadslid en in die hoedanigheid ook lid van Raad van Bestuur van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.

Zoals de ondertitel van Mijn waarheid het zegt, is het eerste deel van haar memoires grotendeels gewijd aan haar Gentse jeugd. Herinneringen aan o.m. het culturele leven in de stad, aan de oorlogsjaren én aan talrijke Gentse personages worden opgehaald. Bijzonder interessant inzake het literaire leven in de stad zijn de bladzijden, gewijd aan het tijdschrift De Faun (1945-1946) en aan Leesclub Boekuil (1945-1962; vooral de periode 1945-1948 wordt belicht).

[Frans Heymans]

Over D. de Weerdt:

  • Willy Vanderpypen: Portret van Denise de Weerdt en Chronologische bibliografie van Denise de Weerdt, beide in: Miscellanea Denise de Weerdt (1993). Volledige bibliografie tot en met 1990
  • Denise de Weerdt: Mijn waarheid... (2007)

Interne links

[Fragmenten] Leesclub Boekuil