Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

DEMETS, FERNAND

(Gent, 17.09.1928 -)

Onderwijzer, politicus en auteur van toneelwerk en luisterspelen. Hij was bijzonder bedreven in verhuizen, woonde op een twintigtal adressen: in Sint-Amandsberg (zijn ouderlijke huis in de Verbindingstraat, later ook in de Bouwmeestersstraat), in Gent (Jordaenstraat, Kortrijksesteenweg, Bestormstraat [thans Posteernestraat], Kongostraat, Gordunakaai, Jubileumlaan, Nieuwe Wandeling), in Ledeberg (Hofbouwstraat), in Roeselare, Kortrijk, Willebroek en De Pinte (waar hij o.m. gemeenteraadslid was en thans nog woont).

Lager onderwijs genoot hij aan de Rijksnormaalschool te Gent. Nadien studeerde hij voor onderwijzer aan de Lagere Normaalschool (1942-1947) en voor regent Germaanse talen aan de Middelbare Normaalschool (1942-1947). Hij was leraar te Willebroek, Zelzate, Evergem en Gent. Van 1963 tot aan zijn pensioen was hij directeur van de Rijksmiddelbare scholen te Gavere (tot 1969) en De Pinte (1969-1987).

Fernand Demets werkte mee aan de Gentse Multatulikring, als spelend lid (1947) en als bestuurslid (1958). Nadien was hij ook lid van het Nationaal Belgisch Comité voor het Liefhebberstoneel. In 1962 was hij voorzitter van het Congres der Vlaamse Socialistische Cultuurwerken.

Hij schreef drie luisterspelen: Het weekend van Frank de Winter (1958), De laatste brief van Sinterklaas (1959) en Ontmoetingen met Atropos (1962, vertaald en gecreëerd in het Zuid-Afrikaans).
Zijn enig volwaardig toneelstuk, De haas en de strik (1962) was een ongewone thriller, een moderne versie van de Griekse noodlotstragedie. Het werd in 1961 gecreëerd door de Multatulikring en in het Duits door het Rheinisches Landestheater in Neuss (1963). Het stuk werd in 1962 bekroond met de Oost-Vlaamse provinciale Pol de Montprijs voor toneelletterkunde.

Vanaf 1963 werd zijn literaire bedrijvigheid zeer beperkt. Hij vertaalde o.m. nog Everything in the garden van Giles Cooper (Nederlandse titel: Een tuintje om trots op te zijn) maar zijn belangstelling richtte zich eerder op het politieke en het culturele. Hij schreef enkel nog artikelen in politieke tijdschriften.

[Daniël van Ryssel]

Over F. Demets:

  • Fernand Demets, in: Kultureel jaarboek van de Provincie Oostvlaanderen 1962 (1963) band 1, p. 201