... tweede dag der Gentsche Kermis, en Volksbal op den Kouter (...) soort van jaarlijksch onderdompelen in de bruisende kuip der diepere geaardheid waar wij aan ontsproten zijn.

Karel van de Woestijne (1913)

Terug naar index

D'HONDT, MARCEL

(Ledeberg, 30.06.1938- )

Marcel D’Hondt woonde aanvankelijk in de Sint-Daniëlstraat te Ledeberg en vervolgens, tot 1996, in de Verpleegsterstraat te Gent. Daarna verhuisde hij naar De Pinte.
Lager onderwijs genoot hij in de Spanogheschool, middelbaar onderwijs in de Stedelijke Handelsschool Gent en Hoger onderwijs (regentaat) in de Rijksnormaalschool, eveneens te Gent.
Beroepshalve was hij leraar Nederlands en Geschiedenis en directeur in het Hoger Onderwijs. Hij is ook gids in Gent en in de Leiestreek.

In 2009 debuteerde hij met het Het verhaal van de Louisiana, een (in eigen beheer uitgegeven) sociaal-historische roman, een mix van fictie en historische realiteit. Het verhaal speelt zich af in de periode van 1893 tot kort voor de Tweede Wereldoorlog. Het draait rond een gezin dat in het Gentse Patershol woont. Alle gezinsleden – ouders en vijf kinderen – , werken in de (vanaf 1790 écht bestaande) textielfabriek “Louisiana” aan het Rabot. De fabriek was gevestigd in de toenmalige Kerkstraat, thans Gebroeders de Smetlaan, waar nu de campus van de Katholieke Hogeschool voor Industriële Ingenieurs is.
De gebeurtenissen spelen zich af tegen de achtergrond van de evoluerende katoenindustrie en de opkomst van het socialisme. De authenticiteit van het verhaal wordt verhoogd doordat de “mensen van standing” (de fabrieksdirecteur, de hogere burgerij, de gerenommeerde handelaars in de Veldstraat) Frans spreken en de fabrieksarbeiders Gents dialect.

[Frans Heymans]

Over M. D’Hondt: