Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

FRÊDSE UIT DE VELDSTROATE

(19de eeuw)

Schuilnaam van een (gelegenheids?)dichter waarvan de identiteit niet verder kon worden achterhaald. Blijkbaar woonde hij in de Gentse Veldstraat.
Allicht schreef hij het liefdesgedicht An en alderliefst spekkemeiske tussen 1843 en 1881. 1843 omwille van de naam “Verapa/Verapaz” die erin voorkomt (zie hierover voetnoten 1 en 4 bij de tekst in de rubriek Fragment), en 1881 omdat het in dat jaar werd ingezonden voor publicatie in 1882.
Dit geheel in het Gentse dialect gestelde gedicht werd opgenomen op p. 29-30 van een merkwaardige bloemlezing, Van de Schelde tot de Weichsel, Deel I: Frankrijk, Zuid-Nederland, Noord-Nederland (1882, samengesteld door Joh. A Leopold en L. Leopold), met integraal-dialectteksten uit alle Nederduitse taalgebieden (zie daarvoor ook in de rubriek Fragmenten).

[Frans Heymans]