Mijn gezant vermoordden ze, mijn kasteel verbrandden ze / (...) God sta bij de heer die 't als lot beschoren kreeg / te tuchtigen zulk een bende.

Frans Gunnar Bengtsson (1950)

Terug naar index

FROISSART, JEAN

(Valenciennes, 1337 - Chimay, 1410)

Frans-Vlaamse kroniekschrijver en dichter, aanvankelijk als clericus in dienst van het Engelse hof, later hofkapelaan van de graaf van Blois en tenslotte kanunnik van Chimay waar hij zijn bekende Chroniques de France, d’Angleterre, de Bretagne et de Flandres, over de Honderdjarige Oorlog (1325-1400), schreef. Voor de eerste versie van zijn kronieken (over de jaren 1369-1373) leende hij rijkelijk gegevens van de Waalse kroniekschrijver Jean le Bel. Voorts schreef hij, naar de mode van zijn tijd, gekunstelde allegorische gedichten. Zijn Meliador is een hoofse roman in 30.000 verzen.
Hij ondernam lange reizen door Frankrijk en Italië, naar de koninklijke hoven van Engeland en Schotland, naar Vlaanderen en Zeeland.
Door zijn vele reizen en door zijn verblijf aan het hof zijn Froissarts Chroniques getuigenissen uit de eerste hand en dus van onschatbare waarde voor de kennis van het leven aan het hof en de zeden van de hogere kringen in de 14de eeuw.

Jean Froissart en Gent:

Volgens de Gentse historicus Victor Fris was Froissart meer dan eens te Gent. In de inleiding van zijn Laus Gandae (waarin illustere bezoekers aan Gent, door de eeuwen heen, worden opgesomd) schreef Fris dat hij de data van de bezoeken voor een aantal aantal personages (o.m. Jean Froissart) niet vermeldde “…parce que les séjours de ces maîtres de l'historiographie furent trop fréquents dans notre ville”.
Froissart die (aldus Fris) nochtans een overtuigd tegenstander was van de politieke macht van de gemeenten, bejubelde Gent en de Gentenaars onder alle steden van noordwest-Europa. In zijn Chronique de Flandre… (onderdeel van de globale Chroniques) bezong Froissart de weldaden die Gent dankte aan zijn rivieren. Hij vergeleek de stad met een kruispunt van het universum.

[Nicole Verschoore]

Over Jean Froissart:

  • Victor Fris: Laus Gandae: éloges et descriptions de Gand à travers les âges (1914), p. 6 en 11-13
  • Julia Bastin: Froissart, chroniqueur, romancier et poète (1942)