een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

Terug naar index

GYSELYNCK, KAREL LODEWIJK

(Oudenaarde, 10.05.1793 - Gent, 11.02.1873)

Nederlands- en Fransschrijvende auteur van niet meteen literair werk die we hier signaleren ter wille van een bevlogen beschrijving van het karakter van de Gentenaars.

Karel Lodewijk Gyselynck was inspecteur voor het Lager Onderwijs en leraar talen, wiskunde en handelswetenschappen; hij volgde kandidaatstudies Filosofie, Letteren en Recht en hij was lid van de Gentse Koninklijke Maatschappij van Fraeye/Schone Kunsten en Letteren. Hij woonde in de toenmalige Veerdamstraat.

In het Nederlands schreef hij een aantal pedagogische werken en nutsboeken zoals De vriend der scholieren, of Overzicht der kunsten en wetenschappen (1853, 3 dln.), Het boek der pligten , of Raedgevingen aen den jeugdigen leeftijd, ten gebruike der scholen en huisgezinnen (1860) en Gemaekte rekeningen van den prys der daghuren voor werklieden... (1862). Tevens maakte hij vertalingen naar het Frans en het Italiaans.

Zijn in het Frans geschreven Guide de la ville de Gand, ou Description de ses monuments et de ses institutions, précédé d'une notice historique (1860) is niet als literatuur bedoeld, wat niet belet dat – tussen de nuchtere rubrieken over de uitgestrektheid van de stad, de afstanden tot de belangrijkste steden en cijfers over de consumptie van de Gentenaars – het gedeelte over het fysiek en moreel karakter van de bewoners met dichterlijke vrij- en gulheid geschreven is (zie fragment).

[Daniël van Ryssel & redactie Literair Gent]

Over Karel Lodewijk Gyselynck:

  • J[ohannes] G. Frederiks en F. J[osef] van den Branden: Karel Lodewijk Gijzelinck [sic], in: Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1892), p. 280. Zie ook op internet: http://www.dbnl.org