… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

Hertmans, Tine

(Gent, 22.10.1947 - )

Dichteres en auteur van kinderboeken en kortverhalen. Geboren en getogen in Gent. Stedelijke locaties zijn zowel impliciet als soms expliciet in haar werk aanwezig.

Doorheen de jaren timmerde Tine Hertmans aan een uitgebreid en divers oeuvre bestaande uit zes dichtbundels, een aantal kinderboeken en tal van bijdragen in verzamelbundels en andere publicaties. Tine Hertmans’ poëzie lijkt op het eerste gezicht aan de melancholische kant, maar wie dieper graaft, ontdekt ook de grimmige keerzijde van haar dichterschap. Een beeldend taalvermogen kenmerkt haar werk.

In 2006 verscheen haar debuutbundel De dagen zijn van spinrag, met een tiental illustraties van haar echtgenoot, de grafisch kunstenaar Tony de Bruycker. Tast Hertmans in deze bundel de randen van het leven af en schrijft zij over alle emoties en levensfases, dan worden het aardse, de kosmos en het sacrale met elkaar verweven in De geur van akkerwinde (2010). In de schrijnende maar sterk verwoorde gedichten over seksueel misbruik in de bundel Tuin van Eden (2011, Engelse vertaling 2014, herziene uitgave 2020) weerklinkt de getraumatiseerde woordkunstenares. In 2014 verscheen een kinderbundel Vannacht heb ik een droom gevangen. De bundel Dansen in het zonlicht (2017) bevat gedichten over leven en liefde waarin bovenal weemoed doorklinkt, vooral daar waar het gaat over de tijd en de vergankelijkheid van het leven. In de recente bundel Aan de waterlijn (2022) is de toon doorgaans lichter en hoopvoller, maar naast een verlangen naar de natuur en rust komt ook een naamloze dreiging herhaaldelijk bovendrijven. Haar kleinkinderen inspireerden Tine Hertmans om naast poëzie ook kinderboeken te publiceren, zoals Ninja (2016), Het appelhuis (2018) en Geheim bos (2020).

In 2009 werd ze aangesteld als eerste Dorpsdichter van haar thuisgemeente Destelbergen. Haar werk werd meermaals bekroond. Tuin van Eden werd verkozen tot beste bundel van 2011 op de culturele weblog Ansiel.

Tine Hertmans en Gent

Tine Hertmans groeide op in Sint-Amandsberg, waar ze de lagere en lager middelbare school doorliep vooraleer aan het Technisch Instituut Onze Lieve Vrouw in de Tweebruggenstraat te Gent als regentes huishoudkunde af te studeren. Ze werkte een tijdlang als leerkracht, maar haar creatieve geest stuwde haar andere richtingen uit. Al van jongs af aan las en schreef Hertmans poëzie.

Als inwoner van Destelbergen was Gent immer nabij, zowel in het leven als in het oeuvre. Haar geboortestad is voornamelijk aanwezig in recenter literair werk. Gent is impliciet of soms expliciet present in flarden melancholie en herinneringen. Aan de waterlijn bundelt bijzonder mooie mijmeringen waarin Gent meermaals voorkomt, zoals in “Portus Ganda”, in “Gravensteen” maar ook over de Gentse Feesten in “Feest aan het water”.

[Tine Englebert]

Over Tine Hertmans: