(…) aan de ingangspoort van de courantdrukkerij was er eene herrie. Plots vloog, achter ons, de deur der redactiezaal open (…). De Duitschers zijn daar!… Ze zijn op ’t stadhuis!

Jozef de Graeve (1919)

Terug naar index

HINDERDAEL, JEF

(Gent, 11.03.1873 - Soest, 02.02.1948)

Flamingant, dichter, auteur van verhalen, toneelstukken en essays, vertaler, uitgever. Hij schreef ook onder het pseudoniem Neel Hiddar.

Hinderdael werd geboren in de Bijlokevest te Gent maar hij groeide op in Rupelmonde en vanaf 1889 woonde hij in Temse. Reeds vroeg kreeg hij belangstelling voor de Duitse literatuur. Zijn enthousiasme voor de ideeën van de “altdeutsche Bewegung” brachten hem in het vaarwater van het activisme. In 1914 week hij met zijn gezin uit naar Soest in Nederland. In 1917 keerde hij (zonder zijn gezin) terug naar Brussel, waar hij eerst afdelingsoverste werd bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunst en later chef van de dienst Propagandaschriften. Na de oorlog vluchtte hij naar Nederland. Hij verkreeg er de naturalisatie en stichtte er in 1923 een eigen drukkersbedrijf (Zonneveld). In België was hij inmiddels, wegens activisme, bij verstek veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid.
Vooral na zijn verblijf op de Lüneberger Heide, in 1938, werd zijn enthousiasme voor het nationaal-socialisme nog aangewakkerd. In september 1944 week hij weer uit naar Duitsland. Bij zijn terugkeer in 1945 werd hij geïnterneerd wegens collaboratie en in 1947 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden.

Hinderdael werkte mee aan verschillende tijdschriften, o.m. Goeden dag, De tijdgeest, Dietsche warande en Belfort, het activistische De Vlaamsche post en De Hollandsche post waarvan hij hoofdredacteur werd.
Gedichten uit zijn jeugdjaren werden in 1905 gepubliceerd onder de titel Philippine.
Gods schaduwen (1940) bevat zijn gedichten uit de periode 1905-1940. In 1944 volgde Gensters : 80 punt- en hekeldichten. Zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog geschreven autobiografische roman, Een spel van groote kinderen, vond pas in 1937 een uitgever. Zijn Brieven van de Lüneburger Heide werden gepubliceerd in 1939.

[Daniël van Ryssel]

Over Jef Hinderdael:

  • Michael Hinderdael: Jef Hinderdael, een Vlaamse idealist, in: Wetenschappelijke tijdingen, jrg. 38 (1979), nr. 3, 160-182
  • Michael Hinderdael: Jef Hinderdael als schrijver, in: Wetenschappelijke tijdingen, jrg. 39 (1980), nr. 1, kol. 3-28
  • Michael Hinderdael: Hinderdael, August J.H., in: Nationaal biografisch woordenboek, dl. 12 (1987), kol. 347-352
  • Ludo Simons: Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Dl. II.: De twintigste eeuw (1987). Zie p. 43 over de uitgeversactiviteit van Jef Hinderdael
  • Gilbert A.R. de Smedt: Hinderdael, Jef (eigenlijk August J. H.), in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1988). Dl.: G-O, kol. 1450-1451
  • Zie internet: http://www.jefhinderdaeldocument.eu/