(…) aan de ingangspoort van de courantdrukkerij was er eene herrie. Plots vloog, achter ons, de deur der redactiezaal open (…). De Duitschers zijn daar!… Ze zijn op ’t stadhuis!

Jozef de Graeve (1919)

Terug naar index

JOERGENSEN, JOHANNES

(Svendborg, 06.11.1866 - Svendborg, 29.05.1956)

Deense auteur die in eigen land best gekend is voor zijn poëzie maar elders voornamelijk als auteur van bio- en hagiografisch werk, o.m. over Franciscus van Assisië en Catharina van Siena. Heel wat van deze werken werd vertaald in het Nederlands.
Joergensen reisde geregeld naar het buitenland, ook naar België. Zo verbleef hij in 1913/1914 (en wellicht ook voordien al) in Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel en Mechelen. In Gent logeerde hij “... in de gastvrije woning van Henri en Dine Logeman (...) in de Godshuizenlaan n° 374”.

Merkwaardig was zijn in 1916 verschenen Klokke Roland (in Nederlandse vertaling Klokke Roeland, eveneens 1916). Reeds bij het begin van de Eerste Wereldoorlog rees overal protest tegen de ongemene brutaliteit van de Duitse bezetters vooral in België maar ook daarbuiten. In oktober 1914 reageerden 93 Duitse intellectuelen op deze aanklachten met een verweerschrift, Die Wahrheit über den Krieg, waarin de beschuldigingen, in zes stellingen (“Es is nicht wahr, dass...”) werden “weerlegd”. Joergensen was zelf getuige geweest van de Duitse wandaden, hij was er amper aan ontsnapt door overijld uit België te vluchten naar Kopenhagen. In zijn Klokke Roeland ontkrachtte hij Die Wahrhreit van de Duitse intellectuelen uitvoerig, stelling per stelling.
In de inleiding van het boek weidde hij lyrisch uit over zijn trouwe Gentse en andere Belgische vrienden en situeerde hij Klokke Roeland (die in 1914 gebarsten was en dus niet meer luidde) als een teken van hoop: “Klokke Roeland luidt nog. Luidt sterker, luidt krachtiger, luidt helderder dan ooit! Of horen wij niet allen haar bronzen stem over Europa?”

[Frans Heymans]

Over J. Joergensen:

  • Jef Crick: Johannes Jørgensen [1924]
  • Pieter Jozef Nuyens: Johannes Jörgensen, 1866-1956 (1959)