De Tigris en de Euphrates vergaderen ineen, ghelijc te Ghend de Leye ende de Schelde

Joos van Ghistel (ca. 1485)

Terug naar index

LADRIÈRE, RENÉ

(Gent, 02.01.1876 - Gent, 31.12.1944)

Gentse auteur van poëzie, proza en toneelwerk. Volgens de registers van de stedelijke Bevolkingsdienst was zijn officiële voornaam Renatus. Hij werd geboren in de Rooigemstraat maar woonde in de Sterrestraat (later Goudensterstraat). In 1901 werd hij in de Vosstraat geregistreerd en vanaf 1905 in de Rabotstraat. Hij studeerde aan de Rijksnormaalschool. Beroepshalve was hij eerst bureelbediende en later (gemeente)onderwijzer, in Waregem en nadien in Gent.

Hij publiceerde een aantal werkjes over Gentse numismatiekers (o.m. Galerij van Gentse numismatiekers, 1940), over folklore (o.m. Miscellania, 1943), en de biografieën van Lodewijk Roelandt en François Laurent (in Gentsche locale geschiedenissen, 1941).

Op literair gebied werkte hij met enkele artikelen en kinderverzen mee aan het jeugdtijdschrift Ons blaadje (uitgegeven door zijn vriend Aimé Bogaerts). Voorts publiceerde hij de “revue-opéra-comique” Elk het zijne (1922) en Rare bloemen : een rist pittige gedichten, voordrachten en liederen (dat in 1928 zijn derde druk beleefde).

Rare bloemen bevat menig gedicht op de stad Gent, die al dan niet expliciet wordt vermeld. Literair gezien bevat deze bundel voornamelijk rijmelarij. Sommige gedichten zijn wel interessant vanuit stedelijk oogpunt. Zo bv. Na 30 jaren terug in Gent, waarin de metamorfose wordt geschetst die de stad onderging in de periode van 1883 tot 1913, gezien door de bril van iemand die na een dertigjarig verblijf in de Verenigde Staten van Amerika terugkeert naar zijn geboortestad.

[Frans Heymans]

Over René Ladrière:

  • F.V. Es: René Ladrière in: Oostvlaamsche zanten, jrg. 21 (1946, nr. 1-2, p. 42
  • Ladrière, René, in: Lectuur-repertorium, dl. 2 (1953), p. 1455 en dl. 2 (1969), p. 1130
  • Hugo Collumbien: Enkele herinneringen aan de stadsschool in de Onderstraat, 1922-1923, in: Ghendtsche tydinghen, jrg. 26 (1997), nr. 6, p. 299- 314 (zie p. 301-303), ook op internet: https://ojs.ugent.be/GT/article/view/6363