Mijn gezant vermoordden ze, mijn kasteel verbrandden ze / (...) God sta bij de heer die 't als lot beschoren kreeg / te tuchtigen zulk een bende.

Frans Gunnar Bengtsson (1950)

Terug naar index

MATTON, PROSPER

(Gent, 30.04.1851 - Gent, 1932)

Onderwijzer aan de Gentse Normaalschool en toneelauteur.
Hij werd geboren te Gent in de Iepenstraat en woonde dan achtervolgens in de Blekerijstraat, aan het Dok, in de Harmoniestraat te Ledeberg, de Sint-Machariusstraat, de Sint-Jozefstraat, de Schoolstraat en aan de Rode Torenkaai.

Hij schreef de drama’s Misstap en berouw (1879), Marie Gilissen (1885), Een speler (1887), Menschenliefde (1888, gepubliceerd onder de auteursnaam Prosper Matton De Lannoy) en De Verleide (1890).
”In zijn stukken”, aldus Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman, “speelt de factor toeval een overwegende rol, wat zowel de logische ontwikkeling der gebeurtenissen als de psychologische uitbeelding der karakters uitsluit”.
Karel Miry’s Zangschool voor kinderen (1887) bevat ook enkele liedteksten van hem.

[Daniël van Ryssel & redactie Literair Gent]

Over P. Matton:

  • J[ohannes] G. Frederiks en F. J[osef] van den Branden: Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1892), p. 220-221. Zie ook internet http://www.dbnl.org
  • Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman: Het Vlaamsch tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw (1927), p. 236